Sigurd Swane

 

Maleren Sigurd Swane (1879-1973) blev født på Frederiksberg , hvor hans far var bankfuldmægtig. Swane var elev på Teknisk skole i 1898. og kom ind Kunstakademiet i maj 1899 og var der til april 1903. Derefter på Zahrtmans Skole i 1904. Han debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1903.
Sigurd Swane var i 1910-1920 gift med Johannes Larsens søster Christine (Swane) (1876-1960) og i en periode bosat i Kerteminde. Fra 1921 var Swane gift med Agnete Rechendorff.
Han var medstifter af Grønningen i 1915.
Sigurd Swane bosatte sig i Odsherred i 1934, hvor han sammen med hustruen opførte Malergården. Her boede han til sin død , kun afbrudt af de mange rejser til primært Spanien og Portugal i årene 1947-1967. Sigurd Swane formåede gennem sit lange malerliv at skabe sin helt egen kunstens historie i de første to/tredjedele af det 20. århundrede. Han var med til at introducere den klassiske modernisme i Danmark. inspireret af Matisse og Fauvisterne, men fandt snart sin egen maleriske udtryksform, baseret på  den umiddelbare sansning af motivet - det være sig opstillinger, landskaber, eller portrætter, men ofte med mange fortolkningsmuligheder. Sigurd Swane udførte livet igennem billeder med religiøse motiver, især Jakobs Drøm, som kendes i mere end 10 versioner.

 

Læs artiklen "Sigurd Swane - Stedets betydning" af museumsinspektør Jesper Seidner Knudsen >
Publiceret i udstillingskataloget til Sigurd Swane – Maleri, red. Sidsel Maria Søndergaard, Lotte Nishanti Winther og Britta Tøndborg. Udgivet af Øregaard Museum, Museet for Religiøs Kunst og Odsherreds Kunstmuseum, 2016.

 

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk