Victor Brockdorff

 


Victor Brockdorff (1911-1992) blev født i København som søn af en skibsfører,senere grosserer.
Brockdorff var elev på Kunstakademiets Grafiske Skole 1931-1934 under professor Aksel Jørgensen.Han debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling 1930 og var medstifter af Corner udstillingen 1932.
Victor Brockdorff var bosat i Odsherred i en årrække i midten og slutningen af 1930’erne. I 1970’erne købte han sommerhus på Orø i Isefjorden og tilbragte somrene dér. Brockdorff udviklede sig fra årene i Odsherrred at male funktionalistisk inspirerede billeder af figurer i rum til at blive en af landets mest markante fortolkere af mennesket i det omgivende miljø, såvel det fysiske, som det politiske og kulturelle.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk