Ellen Krause Rørup

 

Ellen Krause Rørup (1905-1990) var født i Fredericia, som datter af en trafikassistent, senere stationsforstander. Hun var elev på Kunstakademiet 1929-1933 under professorerne Kræsten Iversen og Ejnar Nielsen og debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1933.
Ellen Krause bosatte sig i Odsherred i forbindelse med indgåelse af ægteskab med Viggo Rørup i 1937, og hun boede her indtil sin død. For Ellen Krause udfoldede maleriet sig både i indlevede afbildninger af de nære motiver og i mere iagttagende skildringer fra rejser, f.eks. af efterkrigstidens Paris.

 

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk