Alle de andre

Kunstnere, der er repræsenteret på Odsherreds Kunstmuseum.
 

Malere mm i Odsherred før 1930: Samlingen omfatter værker af Vilhelm Kyhn (1819-1903) fra Rørvig og af Theodor Philipsen (1840-1920) fra Landevejen ved Fårevejle og Vejrhøj.
Desuden er der malerier fra Bjergene i Odsherreds vestligste del af Carla Colsmann Mohr (1887-1974) Asta Ring Schultz (1895-1978) Ingrid Wichmann ( 1903 - 2006 ) samt Ejnar Nielsen (1872-1956). Sidstnævnte var professor for en række af Odsherredsmalerne, og tog på opfordring fra sine tidligere elever ophold i Odsherred et par somre omkring 1940. Svend Guttorm ( 1900-1958), der i sine sidste år boede i Nakke ved Rørvig.
Malere med tilknytning til Vallekilde Højskole. Fra omkring år 1900 udgik stor kunstnerisk aktivitet fra Vallekilde Højskole i den sydvestlige del af Odsherred. Højskolen var oprettet af Ernst Trier i 1865, og flere efterfølgende generationer blev kunstnere med et solidt folkeligt og opvækkende sigte, og alle med bopæl i Vallekilde. Således sønnen Troel Trier (1879-1962) og dennes to sønner Holmer (1916-1999) og Ernst (1920-1979). Også Paul Nyhuus (1910-1970) var knyttet til Højskolen dens milijø.
Kunstnergenerationen samtidig med eller umiddelbart efter gruppen Odsherredsmalerne. Aksel Møller (1909-1994), der flyttede til Odsherred i 1944. Helge Ernst (1916-1990), som i en lang årrække havde fast bopæl i Odsherred om sommeren. Også billedhuggerne Johannes Hansen(1903-1995) og Knud Nellemose (1906-1997) opholdt sig hver sommer i Odsherred.
Maleren Poul S. Nielsen (1920-1998), Julius wederkinch (1919-1992) og Johannes Carstensen (1924-2010) boede i mange år fast i Odsherreds vestligste del, ved Bjergene, og malede fra området.
Anders Gudmundsen-Holmgreen forende den store klassiske stil med billeder af sommerliv og badepiger i Odsherred. Lars Sylvest Jakobsen (1909-2005) boede siden 1960 i Nykøbing Sjælland og malede det landlige milijø og livet i hønsegården.
Jørgen Brynjolf (1931-1993) og Ole Finding (f.1937) fandt begge fast ståsted og ny kunstneriske muligheder i Odsherreds landskaber og milijøer.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk