Urokserne

I en mose nær Jyderup ved Vig blev skelettet af en forhistorisk urokse fundet i 1904 ved tørvegravning. Dette kæmpemæssige dyr vejede næsten et ton, og dets skulderhøjde var omtrent 2 meter. Uroksen fra Vig døde for mere end 10.000 år siden.
Kun 3-4 kilometer fra mosen ved Vig, blev endnu en urokse fundet i 1983 i en mose ved Prejlerup. Grundige undersøgelser viste, at den var mere end 1000 år yngre end uroksen fra Vig. Det var en vældig tyr, omkring 18-20 år gammel og med en skulderhøjde på cirka 1,90 meter.
Begge urokser har givet uvurderlig viden om Maglemosetidens (9500 f.kr – 6400 f.kr) storvildtjagt i Odsherred.
Det var skovens største og farligste dyr, men stenalderjægerens store pilespidser kunne de dog ikke stå imod, så det har været nogle kraftige jagtvåben jægerne havde med sig.
De er begge fundet i moser, der dengang var søer – det var et afvekslende skovlandskab, med små bakker, lavninger og søer. Jægerne og hundene kan have jaget dyrene ud i søerne, men ikke kunnet bjærge dem efterfølgende.
Urokserne græssede i Danmark i istidens sidste fase, men de forsvandt igen i takt med, at vandet steg.  På Sjælland og Fyn uddøde arten for 7000-7500 år siden, mens den klarede sig nogle årtusinder mere i Jylland.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk