Solvognen fra Trundholm Mose

Odsherreds mest kendte offerfund fra bronzealderen er den verdensberømte Solvogn fra Trundholm Mose, fundet i 1902, da statens opsynsmand pløjede mosen for første gang.
Solvognen består af en seks-hjulet vogn, hvorpå er anbragt en hest.
Hesten trækker en stor bronzeskive, hvis ene side af skiven er næsten dækket af tyndt guldblik.
Den forestiller formentlig en miniatureudgave af en større kultvogn og er et af de klareste vidnesbyrd om en solkult, der synes at være naturlig for en agerbrugskultur som den nordiske bronzealder.
Spiralornamentikken på skiven daterer Solvognen til midten af den ældre bronzealder, dvs. ca. 1350 f.Kr. Den elegante spiralornamentik, som pryder den gyldne solskive, afslører dens nordiske herkomst. Detaljer ved spiralornamentikken viser desuden, at Solvognen efter alt at dømme er fremstillet i Nordsjælland eller Nordvestsjælland, og muligvis i Odsherred, altså i det område, hvor den er fundet.
Solvognen var allerede ødelagt inden den blev lagt i Trundholm Mose, dvs. at Solvognen er blevet ofret. Vognen blev sikkert brugt i en helligdom i nærheden af Trundholm Mose, måske bronzealderens centrale helligdom i Odsherred. Vi kender den desværre ikke.
Solvognen fremstår som det mest kendte af alle kunstværker fra bronzealderen. Den er blevet et symbol på hele forhistorien og forhistorisk religion. Den fortæller om ældgamle myter og ritualer, og den har kastet lys over åndsliv og religion i vores fjerne fortid.
Den anskueliggør forestillingen om, at solen på sin evige rejse blev trukket af en guddommelig hest. Vognen er ikke en del af trosforestillingen, men solbilledet og hesten er sat på hjul for at kunne gengive solens bevægelse.
På Odsherreds Kulturhistoriske Museum kan man se udstillingen "Solens Land", som netop handler om vore forfædres åndsliv og religion.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk