Vallekilde Folkehøjskole – en kulturinstitution i Odsherred

Vallekilde Folkehøjskole på Vestsjælland er oprettet af teologen Ernst Trier i 1865. Den første bygning blev indviet i 1867, og ti år senere blev der tilføjet en håndværkerafdeling. I 1907-08 kom en endnu større tilbygning til af arkitekt Martin Nyrup.
Folkehøjskoler med undervisning af unge voksne er et dansk fænomen. Højskoletanken blev skabt af N.F.S. Grundtvig og Christen Cold. Den første blev startet i Rødding i 1844. Folkehøjskoletanken har inspireret flere udenlandske skolefolk til at lave folkehøjskoler. Der blev etableret højskoler i Norge i 1864, i Sverige i 1868 og i Finland 1890. Der i dag folkehøjskoler i flere europæiske lande, USA, Afrika og Asien.
Vallekildes Øvelseshus er en gymnastiksal, tegnet af Martin Nyrup og Andreas Bentsen. Med Øvelseshuset introducerede højskolen i 1884 Per Henrik Lings svenske gymnastikform i Danmark. Den svenske gymnastik dyrkede kroppens frie bevægelser i modsætning til den tidligere tysk inspirerede eksercist. Højskolen skabte grundlag for en ny bydel med lærerboliger i nordisk stil og Korskirken fra 1882.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk