Lammefjorden – Danmarks største afvandingsprojekt

Inddæmninger i Danmark har fundet sted siden middelalderen. I Odsherred finder vi den første afvanding på Trundholm Mose i 1799. Her var det godsinspektøren på krongodset, som stod bag. Samme gods kom med det første afvandingsprojekt for Sidinge Fjord i 1825. Udtørringen af fjorden kom dog først i gang i 1841. Afvandingen af Klint Sø startede krongodset i 1842.
I bunden af Lammefjorden syd for Vallekilde begyndte Dragsholm gods en afvanding af Svinninge Vejle i 1850-54.
I årene 1869 inddæmmedes arealer ved Ringholm ved Nykøbing Sj. og i 1871 blev Hov Vig tæt ved inddæmmet med kapital fra tre borgere i Nykøbing Sj. I 1872 var det de lokale bønder som så en fordel i afvandingen af søerne ved Højby og Nygård i det nordlige Odsherred.
Det største afvandingsprojekt i Danmark er Lammefjorden, som blev startet på initiativ baron Zypthen Adeler i 1872-73. Projektet blev realiseret med en betydelig tysk kapital og et samlet areal på i alt 5.600 hektar. I 1877 stod sluser og en 40 km. ringkanal færdig. Endnu fandtes en stor sø på indersiden af dæmningen. Den blev først udpumpet i 1943.
 Allerede i 1899 blev den ny Odsherredbane mellem Holbæk og Nykøbing Sj. lagt ud over fjorden med anlæggelsen af Fårevejle Station på en tidligere ø i fjorden. Banen fik afgørende betydning for afsætning af fjordens produkter. Alle afvandingsprojekterne i Odsherred er startet ud fra landøkonomiske interesser.
Lenbaron Zytphen-Adeler døde i 1878, og nåede aldrig at se resultatet af sit arbejde. I Fårevejle Stationsby er rejst en statue som påskønnelse af hans initiativ.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk