Den dansk-norske flåde

De urolige år i Europa fra 1792-1815 er kendt som Napoleonskrigene og Englandskrigene. Med skiftende fronter var Europa i krig i denne periode. Europa blev hærget af krige i magtkampen mellem Frankrig og England samt Ruslands skiftende interesser på det europæiske landkort.
Søslaget ved Sj. Odde den 22. marts 1808 har sin plads i dette magtspil, hvor dobbelt monarkiet Danmark-Norge forsøgte at indtage en neutral rolle til fordel for en handel på verdenshavene.
Egentlig var søslaget ikke et rigtigt søslag, men kun en mindre træfning mellem nogle engelske skibe og et dansk-norsk, men det er med til at markere slutningen på Danmark-Norges storhedstid som flådenation.
Besætningen ombord på linjeskibet Prins Christian Frederik kæmpede mod overmagten ud for Sjællands Odde. De faldne blev begravet på Odden Kirkegård. Blandt de faldne var søhelten Peter Willemoes, kendt fra slaget på Reden i 1801.
Begivenheden den 22. marts 1808 markeres fortsat med mindehøjtidelighed i Odden Kirke hvert år.
Ved en fredsafslutning i Kiel den 14. og 15. marts 1814 måtte Frederik den VI afstå Norge

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk