Nyere tid

Nyere tid i Odsherred er tiden fra 1536 og helt frem til i dag.
En tid som rummer mange markante nedslagspunkter – også her i Odsherred. I denne sektion kan du læse et lille uddrag af dem.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk