Middelalder og Renæssancen i Odsherred

Middelalderen i Odsherred er tiden fra 1050 og frem til 1500, hvor renæssancen tager over en kort periode frem til nyere tid. 
Nedenfor er fremhævet nogle af de historiske begivenheder og steder fra Odsherred i de to tidsperioder.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk