Forskning og viden

Interesserer du dig også for Vestsjællands historie? Så siger vi velkommen i klubben.
I Museum Vestsjælland kan vi basere vores forskning på mange års undersøgelser af kulturlandskabet i området. En del af den viden præsenteres her på hjemmesiden. Se også arkivet for artikler fra Historisk Samfund for Nordvestsjælland.

Museets forskere er med til at skabe ny viden indenfor museets forskellige faglige områder. Vi indgår gerne i partnerskaber på forskningsområdet. 

Forskningsmæssigt arbejder vi på at øge vores viden om middelalderen. Middelalderen i midt- og vestsjælland er et indsatsområde. Sjællands Middelalder er et tværmusealt netværk blandt de kulturhistoriske museer på Sjælland hosted af Museum Vestsjælland. Det er formålet at fremme forskning og formidling af den middelalderlige landbebyggelse og undersøge relationer med det øvrige kulturhistoriske landskab i middelalderen.

Du kan læse mere på projektets hjemmeside www.sjaellandsmiddelalder.dk

 

 

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk