Undervisningsforløb til gymnasiale uddannelser

Integration, identitet og generationskløfter

Igennem rollespil, performative øvelser og dilemmabaseret undervisning skal eleverne arbejde med historisk empati ud fra aktuelle, lokale førstehåndskilder.

Antal: 28 elever

Niveau: gymnasiale uddannelser 

Varighed: 2 timer

Fag: Historie, samfundsfag

Pris: 1.000,- kr.  

Sted: på gymnasiet.

Beskrivelse:

I 1973 ankom en togvogn til Danmark. I den sad fem familier fra den samme lille landsby fra det centrale Tyrkiet. De var for det meste kvinder og børn. De havde pakket deres kufferter og en sæk bulgur til rejsen. Deres mænd var rejst i forvejen, til Europa, til Danmark og til sidst til Ringsted.

Undervisningen tager udgangspunkt i en aktuel erindringsindsamling, hvor tyrkiske gæstearbejdere og deres efterkommere har delt deres minder og tanker om livet i Danmark med Museum Vestsjælland.

Forældrene arbejdede på fabrik, ofte med manuelt arbejde, hvor de ikke lærte sproget. Børnene legede på vejen, gik i danske skoler og fik danske venner og lærte sproget. Det var en anden verden end forældrenes. Afstanden mellem Tyrkiet og Danmark var ikke kun i geografien. Den voksede også mellem børn og forældre.

I undervisningen tager vi fat om såvel generationskløfterne som identitet og integration set igennem de tyrkiske indvandrere og deres efterkommeres øjne. Børnene der stod midt imellem to kulturer, undrede sig, voksede op og skulle prøve at finde deres sted i livet.

Forløbet understøtter følgende faglige mål og kernestof for elever på STX (historie A)

  • formulere historiske problemstillinger og relatere disse til elevernes egen tid.
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag.
  • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie.

Forløbet understøtter følgende faglige mål og kernestof for elever på STX (samfundsfag A)

  • avende og kombinere viden og kundskaber fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark og andre lande og diskutere foreliggende og egne løsninger herpå.
  • sociologi: identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark.

Forløbet kan bookes hele året 

Booking: skole@vestmuseum.dk eller tlf. 72 10 01 69. Telefontid mandag til torsdag kl. 8.00-14.30 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk