Undervisningsforløb til gymnasiale uddannelser

Innovationsforløb: Industrialiseringen på Slagelse Museum

Vi arbejder med den historiske kulisse på Slagelse Museum, hvor eleverne udfolder de barske dilemmaer der kunne være for arbejderne i slutningen af 1800-tallet.

Antal: 28 elever

Niveau: gymnasiale uddannelser 

Varighed: 3-6 dage a 1,5-4 timers varighed.

Fag: Historie, samfundsfag og dansk

Kan afvikles over en uge eller en måned efter aftale.

Pris: Timepris 400,- kr.  

Sted: Slagelse Museum eller Malergården og på gymnasiet.

Beskrivelse:
I dette forløb bliver eleverne inddraget i et læringsforløb, hvor de får en rolle som projektmedarbejdere på museet og skal udvikle et forløb som de afslutningsvis afprøver på en anden klasse. Forløbet er opbygget så eleverne får inspiration, redskaber og støtte til at udvikle et historisk, dilemmabaseret rollespil.

Eleverne oplever en innovationsproces, hvor de skal samarbejde på nye måder. Relationen mellem eleverne kan styrkes i de kreative processer, og de kan blive bedre til at håndtere komplekse processer. Der lægges vægt på at man kan lære af sine fejl, og at fejl er uundgåeligt i den innovative proces. Eleverne lærer desuden at arbejde med det performative, at arbejde selektivt med primære kilder og at omsætte indtryk til et æstetisk udtryk.

Igennem det selvstændige projektarbejde kommer eleverne i fællesskab fra idé til produkt, hvilket giver dem grundlæggende kompetencer de kan bruge på arbejdsmarkedet.

Det som jeg har følt er at man skulle slippe tøjlerne over klassen. Så den styring som man har i klasselokalet, har været lidt løsere og lidt mere fri. Eleverne har fået lov at blomstre lidt og vise hvad det er, de kan, når de får lidt mere fri tøjler.

Janus Kofoed pædagogisk leder, Høng Gymnasium

Der er lavet en film om forløbene, hvor lærere og elever selv fortæller om deres oplevelser, og hvor du kan se en smagsprøve på hvordan to gymnasieklasser løste opgaven.  

Der er også blevet sammensat et inspirationsmateriale, hvor du kan læse mere om hvordan man kan arbejde med innovation og det performative på museer.

Forløbet kan bookes hele året 

Booking: skole@vestmuseum.dk eller tlf. 72 10 01 69. Telefontid mandag til torsdag kl. 8.00-14.30 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk