Undervisningsforløb til gymnasiale uddannelser

Innovationsforløb: Idyl og utopier - kunstnerdrømme og virklighed

I Swanernes kunsterhjem, Malergården i Odsherreds, arbejder eleverne med kunstnerdrømme, familiedrømme og familierelationer.

Antal: 28 elever

Niveau: gymnasiale uddannelser 

Varighed: 3-6 dage a 1,5-4 timers varighed.

Fag: Historie, samfundsfag og dansk

Kan afvikles over en uge eller en måned efter aftale.

Pris: Timepris 400,- kr.  

Sted: Malergården, Plejerupvej 10, Plejerup, 4571 Grevinge

Beskrivelse:

Med udgangspunkt i Swanebørnenes barndomsberetninger og dagbøger, arbejder eleverne med kunstnerdrømme, familiedrømme og familierelationer. Eleverne har bl.a. udviklet rollespil med indbyggede konkurrencer, reflektionstegninger og improvisation. 

Eleverne inddrages i et læringsforløb, hvor de får en rolle som projektmedarbejdere på museet og skal udvikle et forløb som de afslutningsvis afprøver på en anden klasse. Forløbet er opbygget så eleverne får inspiration, redskaber og støtte til at udvikle et historisk, dilemmabaseret rollespil.

Eleverne oplever en innovationsproces, hvor de skal samarbejde på nye måder. Relationen mellem eleverne kan styrkes i de kreative processer, og de kan blive bedre til at håndtere komplekse processer. Der lægges vægt på at man kan lære af sine fejl, og at fejl er uundgåeligt i den innovative proces. Eleverne lærer desuden at arbejde med det performative, at arbejde selektivt med primære kilder og at omsætte indtryk til et æstetisk udtryk.

Igennem det selvstændige projektarbejde kommer eleverne i fællesskab fra idé til produkt, hvilket giver dem grundlæggende kompetencer de kan bruge på arbejdsmarkedet.

Det som jeg har følt er at man skulle slippe tøjlerne over klassen. Så den styring som man har i klasselokalet, har været lidt løsere og lidt mere fri. Eleverne har fået lov at blomstre lidt og vise hvad det er, de kan, når de får lidt mere fri tøjler.

Janus Kofoed pædagogisk leder, Høng Gymnasium

Der er lavet en film om forløbene, hvor lærere og elever selv fortæller om deres oplevelser, og hvor du kan se en smagsprøve på hvordan to gymnasieklasser løste opgaven.  

Der er også blevet sammensat et inspirationsmateriale, hvor du kan læse mere om hvordan man kan arbejde med innovation og det performative på museer.

Forløbet kan bestilles maj - oktober alle hverdage.

Booking: skole@vestmuseum.dk eller tlf. 72 10 01 69. Telefontid mandag til torsdag kl. 8.00-14.30 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk