Vestsjælland/Vestindien

Et undervisningsforløb om kolonisering, caribisk frihedskamp og historiens konsekvenser.

Antal: 28

Alderstrin: 7.-10. klasse

Fag: historie, samfundsfag (kan anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning)

Varighed: 1,5 time

Pris: 600 kr.

Sted: Holbæk Museum

Undervisningsforløbet kan bestilles hele året tirsdag - fredag.

Bemærk, at du kan benytte Kulturbussen gratis til alle undervisningstilbud

Beskrivelse:
I bunden af Holbæk Fjord har to store skibe lagt til. De kommer sejlende fra Flensburg i Sønderjylland og er lastet med de nyeste varer. Tobak, tekstiler, krydderier og sukker fra kolonierne, og i Holbæk er købmændene klar til at tage imod.

Undervisningsforløbet begynder på Holbæk Havn ved galeasen Anna Møller. Her introduceres eleverne til De Vestindiske Øers betydning for Danmark. Sammen følger de fodsporene i det merkantile system til købmandens forretning på Holbæk Museum. Her får de gennem dialog og elevaktiviteter i fællesskab skabt en forståelse af sammenhængen mellem det koloniale samfund og udvekslingen af varer.

Eleverne udforsker herefter udstillingen "Vestsjælland/Vestindien" og lærer forskellige skæbner fra Dansk Vestindien at kende. Eleverne undersøger slaveriet og de slavegjortes kamp for frihed samt de sociale og politiske konsekvenser, som emancipationen fik i det caribiske samfund og i Danmark. Samtidskunst fra Vestindien i udstillingen bidrager også til en diskussion om historiebrug og historiefremstilling i det postkoloniale samfund. Afslutningsvis formulerer og argumenterer eleverne for deres egne holdninger til forløbets temaer, og emnet diskuteres med et nutidigt perspektiv.

​Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang
 

Antal: 28

Klassetrin: ​7-9 klassetrin

Fag: ​dansk, historie, samfundsfag

​Varighed: ​1,5 time

Pris: ​600 kr.

Sted: ​Holbæk Museum

Beskrivelse: Undervisningsforløbet tager afsæt i den autentiske arbejderlejlighed, der har tilhørt familien Jacobsen. Forløbets omdrejningspunkt er på arbejderfamiliers levevilkår omkring 2. verdenskrig med særligt vægt på fem af familiens medlemmer. Forløbet giver historiske eksempler på aktivt medborgerskab og sætter fokus på et begreb som engagement med inddragelse af elevernes holdning til deres egen samtid.

​inden eller efter undervisningsforløbet kan klassen besøge Østre Kirkegård i Holbæk. Her kan man finde gravene for to engeleske piloter der under 2.verdenskrig styrtede ned med deres fly uden for Holbæk. De resterende besætningsmedlemmer flygtede fra flyet. På kirkegården findes også gravene for 57 tyske soldater og flygtninge, der kom til Holbæk-egnen efter krigen.

Lærervejledning   Forberedelseshæfte: Et hjem en familie

Kort: Østre Kirkegård

Kunstnerens univers
 

Antal: 28

Alderstrin: 7-9 klasse

Fag: Dansk, historie, samfundsfag (kan anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning)

Varighed:
1 time - dialogbaseret undervisning på Odsherreds Kunstmuseum
2 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted
3 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted samt besøg ude i landskabet på et kunsthistorisk site sammen med museumsunderviseren

Pris: 1 t/400 kr., 2 t/800 kr., 3 t/1.200 kr.

Sted: Odsherreds Kunstmuseum

Undervisningsforløbet kan bestilles hele året alle hverdage.

Kulturbussen kan tages i brug ud i Odsherreds landskab i forbindelse med museumsbesøget. I lærervejledningen er angivet eksempler på sites, som du kan besøge.

Beskrivelse:
Kunstnerens univers er et dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum. Eleverne undersøger blandt andet kunstbegrebet samt Odsherreds lokale kunst- og kulturhistorie gennem levende dialog, sansebaserede øvelser og selvstændig kreativ produktion.
Under forløbet udvikler eleverne grundlæggende færdigheder inden for historisk perspektivering og fortællingskusnt. Der lægges vægt på Odsherredsmalernes idé om den "Selvforklarende" kunst (En kunst der var let at forstå og tog udgangspunkt i hverdagen) og hvad det kan sige om kunstens rolle og potentiale i samfundet historisk sert og i vore dage. Hermed perspektiverees elevernes personlige oplevelser til andre tiders tanker og strømninger.

Lærervejledning

Inspirationsmateriale

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk