Undervisningsforløb til udskoling

Booking: Du kan booke undervisningsforløbet med eller uden kulturbus via en forespørgsel her.

Dit besøg er først registreret og bestilt, når du modtager en bookingbekræftelse.

Du er også velkommen til at sende en mail på skole@vestmuseum.dk, eller kontakt os på telefonnr. 7210 0169, mandag til torsdag 8.00 - 14.30.

Danmark besat - En modstandsmand og hans familie
 

Antal: 28

Klassetrin: ​7.-10. klassetrin

Fag: ​historie, samfundsfag, dansk

​Varighed: ​3 timer

Pris: ​1.200 kr.

Sted: ​Holbæk Museum

Undervisningsforløbet kan bestilles hele året tirsdag - fredag.

Bemærk Kulturbussen skal bestilles hvis ikke klassen har egen bus.

 

Beskrivelse:
Inde i familien Jacobsens arbejderlejlighed finder man stadig spor efter far Alfreds modstandskamp og resten af familiens livsvilkår under besættelsen. Lejligheden på Holbæk Museum står som under krigen og eleverne kommer helt tæt på hverdagen. Alfred Jacobsens aktive engagement i modstandsbevægelsen og DKP, giver eleverne et indblik i balancen mellem hverdagsliv og modstandskamp, og skaber grundlag for dialog og diskussion om modstandsbevægelsens formål og virke i Vestsjælland, og om hvilke konsekvenser det fik, hvis man valgte at stå imod besættelsesmagten med livet som indsats.

Efter besøget på museet kører Kulturbussen klassen på tur ud i det landskab som gjorde modstandsbevægelsens aktiviteter under krigen mulige. I de store områder omkring Holbæk fandt syv våbennedkastninger sted, og gennem en undersøgelse af landskabet vil eleverne opleve nogle af de udfordringer og muligheder som en mørk mark gemte i de vinterkolde nætter i foråret 1945.

Undervisningsforløbet varer tre timer inklusive transport til våbennedkastningsstedet, og foregår både indendørs og udendørs. Den første halvdel af forløbet foregår henholdsvis i arbejderlejligheden og i udstillingen MOD på Holbæk Museum. Herefter kører Kulturbussen os til Brorfelde Skov, hvor én af de syv våbenmodtagelser i området fandt sted under besættelsen.

HUSK: Praktisk fodtøj er nødvendigt.

 

​Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang
 

Antal: 28

Klassetrin: ​7-9 klassetrin

Fag: ​dansk, historie, samfundsfag

​Varighed: ​1,5 time

Pris: ​600 kr.

Sted: ​Holbæk Museum

Beskrivelse:
Undervisningsforløbet tager afsæt i den autentiske arbejderlejlighed, der har tilhørt familien Jacobsen. Forløbets omdrejningspunkt er på arbejderfamiliers levevilkår omkring 2. verdenskrig med særligt vægt på fem af familiens medlemmer. Forløbet giver historiske eksempler på aktivt medborgerskab og sætter fokus på et begreb som engagement med inddragelse af elevernes holdning til deres egen samtid.

Inden eller efter undervisningsforløbet kan klassen besøge Østre Kirkegård i Holbæk. Her kan man finde gravene for to engelske piloter der under 2.verdenskrig styrtede ned med deres fly uden for Holbæk. De resterende besætningsmedlemmer flygtede fra flyet. På kirkegården findes også gravene for 57 tyske soldater og flygtninge, der kom til Holbæk-egnen efter krigen.

Lærervejledning   Forberedelseshæfte: Et hjem en familie

Kort: Østre Kirkegård

Vestsjælland/Vestindien

Et undervisningsforløb om kolonisering, caribisk frihedskamp og historiens konsekvenser.

Antal: 28

Alderstrin: 7.-10. klasse

Fag: historie, samfundsfag (kan anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning)

Varighed: 1,5 time

Pris: 600 kr.

Sted: Holbæk Museum

Undervisningsforløbet kan bestilles hele året tirsdag - fredag.

Bemærk, at du kan benytte Kulturbussen gratis til alle undervisningstilbud

Beskrivelse:

I bunden af Holbæk Fjord har to store skibe lagt til. De kommer sejlende fra Flensburg i Sønderjylland og er lastet med de nyeste varer. Tobak, tekstiler, krydderier og sukker fra kolonierne, og i Holbæk er købmændene klar til at tage imod. På den anden side af Atlanterhavet arbejder tusindvis af mennesker i slaveri for at følge med efterspørgslen på de ”eksotiske” luksusvarer. De er blev tvangsfjernet fra deres hjem i Vestafrika, og det koloniale samfund i Dansk Vestindien kan ikke hænge sammen uden dem.

I dette undervisningsforløb undersøger eleverne i fællesskab gennem dialog og elevaktiviteter sammenhængene mellem kolonialisme, handelsnetværk, racisme og magtforhold. På Holbæk Museum udforsker eleverne den gamle Købmandsgård, og får kendskab til de merkantile forbindelser, samt forståelse for sammenhængen mellem varerne og den transatlantiske handel med mennesker. De arbejder i udstillingen "Vestsjælland/Vestindien", hvor de lærer forskellige skæbner fra Dansk Vestindien at kende. Eleverne undersøger slaveriet og kampen for frihed samt de sociale og politiske konsekvenser, som emancipationen fik i det caribiske samfund og i Danmark. Samtidskunst fra Vestindien i udstillingen kan bidrage til en diskussion om historiebrug og historie-fremstilling i det postkoloniale samfund. Eleverne formulerer og argumenterer for deres egne holdninger til forløbets temaer, og emnet diskuteres med et nutidigt perspektiv.

Lærervejledning

 

Kunstnerens univers
 

Antal: 28

Alderstrin: 7-9 klasse

Fag: Dansk, historie, samfundsfag (kan anvendes tværfagligt i forbindelse med valgfagsundervisning)

Varighed:
1 time - dialogbaseret undervisning på Odsherreds Kunstmuseum
2 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted
3 timer - dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum med kreativt værksted samt besøg ude i landskabet på et kunsthistorisk site sammen med museumsunderviseren

Pris: 1 t/400 kr., 2 t/800 kr., 3 t/1.200 kr.

Sted: Odsherreds Kunstmuseum

Undervisningsforløbet kan bestilles hele året alle hverdage.

Kulturbussen kan tages i brug ud i Odsherreds landskab i forbindelse med museumsbesøget. I lærervejledningen er angivet eksempler på sites, som du kan besøge.

Beskrivelse:
Kunstnerens univers er et dialogbaseret undervisningsforløb på Odsherreds Kunstmuseum. Eleverne undersøger blandt andet kunstbegrebet samt Odsherreds lokale kunst- og kulturhistorie gennem levende dialog, sansebaserede øvelser og selvstændig kreativ produktion.
Under forløbet udvikler eleverne grundlæggende færdigheder inden for historisk perspektivering og fortællingskusnt. Der lægges vægt på Odsherredsmalernes idé om den "Selvforklarende" kunst (En kunst der var let at forstå og tog udgangspunkt i hverdagen) og hvad det kan sige om kunstens rolle og potentiale i samfundet historisk sert og i vore dage. Hermed perspektiverees elevernes personlige oplevelser til andre tiders tanker og strømninger.

Lærervejledning

Inspirationsmateriale

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk