Ord på historien! Kultur, identitet og samfund

Antal: 28

Målgruppe: Voksne sporgkursister i dansk DU2/DU 3 moduler 2-6

Fag: Dansk som andet sprog, historie og samfundsforhold

Pris: 2 timer =800/ 3 timer =1.200 kr.

Sted: Holbæk Museum, Slagelse Museum, Kalundborg Museum

Undervisningsforløbet kan bookes hele året alle hverdage.

Beskrivelse:

Ord på historien! Kultur, identitet og samfund er et dialogbaseret undervisningsforløb målrettet voksne sprogkursister i dansk. Forløbet har til formål, at understøtte sprogkursister i udvikling af deres kommunikative kompetencer på dansk samt deres forståelse af danske samfundsforhold. Dette gøres gennem sanseinddragende aktiviteter i museumsrummet, hvor kultur, identitet og lokalsamfundet er i fokus.

Lærervejledning

Booking:
Undervisningsforløbet skal bookes via skole@vestmuseum.dk eller på tlf. 72 10 01 69. Ved booking skal skolens navn, lærerens kontaktinformationer og antal elever oplyses.

Din historie - min historie - vores historie

Antal: 28

Alderstrin: 4-6.kl. (modtagelsesklasser)

Fag: Historie, dansk som andet sprog

Varighed: 120 min.

Pris: 800 kr.

Sted: Holbæk Museum

Forløbet kan booke hele året alle hverdage.

Beskrivelse:
​Din historie - min historie - vores historie ​er et dialogbaseret undervisningsforløb med en sanselig tilgang målrettet modtagelsesklasser på mellemtrinnet. Forløbet har til formål pirre elevernes nysgerrighed om historie og lokalsamfundet og give dem mulighed for at bruge deres dansk i en ny og spændende kontekst udenfor klasserummet.

Lærervejledning
Power Point: Forberedelse til museumsbesøget
Tips og råd til museumsunderviseren

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk