FremtidsBattle - fordi din mening er vigtig!

Samarbejde med 8.klasserne på Engskovskolen i Holbæk Kommune om deres årlige projektopgave

Omdrejningspunktet er de unges syn på og tilknytning til deres lokalområde. Mange unge mennesker flytter fra landområderne, når de bliver ældre og skal tage en uddannelse. Men hvad skal der egentlig til for, at de unge bliver i deres lokalsamfund eller kommer tilbage til det sted, de er opvokset, når de er færdige med deres uddannelse? Projektet havde til hensigt at give eleverne en stemme i den verserende debat.

Med projektet blev der sat fokus på elevernes lokalområde og arbejdet med stedet ud fra et historisk, nutidigt og fremtidsmæssigt perspektiv. Foruden dette skulle projektet udforske samarbejdskonstellationer inden for projektopgaver i grundskolen med inddragelse af eksterne læringsmiljøer i dette tilfælde det museale rum og museumsundervisere.

Du kan læse mere om projektet, samarbejdet og erfaringerne der blev gjort undervejs her

 

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk