Bag Kulissen: For sprogcentre og modtagelsesklasser


"Kursisterne var meget glade efterfølgende. Flere sagde, at det var første gang, de havde følt et museumsbesøg var helt vedkommende. Vi ser frem til næste gang".
Karin Uhrenholt, sproglærer, SIK Sprogcenteret i Kalundborg DU3.

I samarbejde med SIK sprogcenteret i Kalundborg har Skoletjenesten udviklet forløbet Bag Kulissen: For sprogskoler og modtagelsesklasser.
Bag kulissen har til formål at introducere kursisterne og eleverne for samt skabe medejerskab til den lokale kulturarv på Vestsjælland. I forløbet er der nedslag i historiske perioder og begivenheder.
Foruden dette har forløbet til hensigt at introducere kursisterne og eleverne til museet som en almindelig dansk arbejdsplads med de arbejdsopgaver der er omdrejningspunktet for en kulturinstitution. Undervejs møder de alt fra arkæologer og museusminspektører til museets håndværkere, bogholdere og ledere.

Forløbet har ligeledes været afprøvet med elever fra Isefjordsskolens (afd. Holbæk) modtagelsesklasser samt DU2 fra Holbæk Sprogcenter.

Læs om erfaringerne fra udviklingen af forløbene med sproglærere og sporgkursister

Se ekempler på skriftlige evalueringer fra sprogkursisterne

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk