Partnerskaber

Museum Vestsjælland arbejder tæt sammen med skoler i vores seks kommuner for at udvikle nye undervisnings- og kulturtilbud, der understøtter uddannelsesinstitutionernes kompetence- og læringsmål.
 

Samarbejdet mellem museets undervisere og uddannelsesinstitutionernes lærere og pædagoger afhænger af det enkelte undervisningsprojekt herunder eksempelvis fagkombinationer, graden af inddragelse og medudvikling.
Fælles for alle vores samarbejder er en ligeværdig tilgang til udviklingsarbejdet med respekt for hinandens fagligheder og kerneområder.

Nogle samarbejdsrelationer udmønter sig i mere etablerede partnerskaber, der er karakteriseret ved et vedvarende og kontinuerligt samarbejde mellem skolernes lærerteams og museets undervisere.

Hvis du har en idé, eller ønsker at være med kan du kontakte museets Undervisnings- og Udviklingsansvarlig Marlene Kramm på
Tlf: 41 37 92 53
Mail: mar(a)vestmuseum.dk

 

Ny publikation! Partnerskabsmodeller i den åbne skole

Partnerskabsmodeller i den åbne skole er et inspirationsmateriale udgivet af Skoletjenesten på Museum Vestsjælland (MVE). Materialet giver indblik i, hvordan en partnerskabssatsning, og de arbejdsfællesskaber, som opstår heraf, kan skabe værdi for skoler og museer på flere planer.

Få praktisk inspiration i form af:

  • Partnerskabsmodeller for samarbejde mellem museum og skole.
  • Gode råd om implementering og udvikling af partnerskabsarbejde.
  • Case-eksempler på partnerskaber mellem Museum Vestsjælland og lokale skoler.
  • Udtalelser fra museer og skoler om forskellige aspekter af partnerskabsarbejde.

Publikationen tager udgangspunkt i erfaringerne samlet under et treårigt udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor partnerskabssamarbejde med lokale skoler har spillet en central rolle.

Partnerskabsmodeller_2017.pdf

 

 

 

GeoKids
- Et partnerskab mellem Odsherred Museum, Odsherreds skoler, naturskolen, lokale kunstnere og Odsherred Kommune.
Læs mere

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk