27.6.2019  ·  Skoletjenesten

Nyt inspirationsmateriale til museer og gymnasier

Vil du eksperimentere med innovationsprocesser og tværæstetisk projektarbejde på museet?

Hæftet tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra projektet Fra kulturbærer til kulturskaber på Museum Vestsjælland, et to-årigt projekt, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Projektet undersøgte, hvordan samspillet mellem anvendt scenekunst og samskabende projektarbejde på tværs af museet og gymnasier understøtter elevernes innovationskompetencer. Hæftet deler vigtig læring fra innovationsforløb med elever fra Høng og Odsherred og de læringspotentialer der opstår i krydsfeltet mellem innovationspædagogik, rollespil og peer-to-peer formidling.

Donwload inspirationshæftet her.

Du kan også se alle de små film fra samarbejdet med Odsherreds Gymnasium og Høng Gymnasium her.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk