15.9.2017  ·  Skoletjenesten

Ny publikation! Partnerskabsmodeller i den åbne skole

Partnerskabsmodeller i den åbne skole er et inspirationsmateriale udgivet af Skoletjenesten på Museum Vestsjælland (MVE).

Materialet giver indblik i, hvordan en partnerskabssatsning, og de arbejdsfællesskaber, som opstår heraf, kan skabe værdi for skoler og museer på flere planer

Få praktisk inspiration i form af:

  • Partnerskabsmodeller for samarbejde mellem museum og skole.
  • Gode råd om implementering og udvikling af partnerskabsarbejde.
  • Case-eksempler på partnerskaber mellem Museum Vestsjælland og lokale skoler.
  • Udtalelser fra museer og skoler om forskellige aspekter af partnerskabsarbejde.

Publikationen tager udgangspunkt i erfaringerne samlet under et treårigt udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, hvor partnerskabssamarbejde med lokale skoler har spillet en central rolle.

Partnerskabsmodeller_2017.pdf


Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk