15.6.2017  ·  Skoletjenesten

Kulturbussen ruller videre

Der er langt fra Ringsted til Asnæs eller fra Skælskør til Holbæk. Den udfordring har Kulturbussen siden 2014 hjulpet skoler og museer med at overvinde. Takket være kommunale og kulturregionale midler og en flot donation fra Sparekassen Sjælland Fonden kan tilbuddet nu fortsætte.

 

Gratis og nem transport fra skole til museer i Vestsjælland er Kulturbussens formål. Skolerne har mulighed for at besøge Sorø Kunstmuseum eller de af Museum Vestsjællands 11 besøgssteder i Ringsted, Sorø, Slagelse, Holbæk, Odsherred og Kalundborg, hvor museet tilbyder undervisningsforløb. For at benytte sig af den gratis transport skal skolerne købe et undervisningsforløb på museerne. Kulturbussen ruller
 
”Jeg vil gerne takke vore sponsorer og samarbejdspartnere for deres store støtte i forbindelse med etableringen af Kulturbussen,” siger direktør for Museum Vestsjælland, Eskil Vagn Olsen. ”Nu er vi på vej ud af den første projektfase. Vi var meget spændte på, om det kunne lade sig gøre at videreføre dette meget fine tilbud til skolerne. Men heldigvis var der store velvilje i de fleste af de vestsjællandske kommuner, hos Kulturregion Sjælland – og hos Sparekassen Sjælland Fonden, der har givet en flot donation. Det er vi meget taknemmelige for.”
 
Åben Skole – let tilgængelig 
Kulturinstitutionerne har i mange år tilbudt undervisning, men oplevede ofte, at skolerne savnede tid og transportmuligheder for at kunne udnytte de mange tilbud for læring og oplevelser uden for klasselokalerne.
Kulturbussen sikrer, at Vestsjællands forskellige undervisningstilbud på kulturinstitutionerne bliver tilgængelige for langt flere skolebørn, og at skolerne kan udnytte de forskelligartede kulturinstitutioner på tværs af kommunegrænser. 
Kulturbussen tilbyder nem og sikker transport, og ordningen tager hånd om det administrative på tværs af kommunegrænser. Den enkelte lærer skal således ikke bekymre sig om at sørge for transport, men kan koncentrere sig om at tilrettelægge besøget på kulturinstitutionerne og udvælge de undervisningstilbud, der passer ind i netop deres undervisning. Ordningen sikrer således både bedre tilgængelighed, bedre udnyttelse af kulturinstitutionerne og bedre udnyttelses af lærernes tid.
 
Svend-Aage Dreist Hansen, formand for Sparekassen Sjælland Fonden, er glad for den varme modtagelse, donationen har fået: ”Nu kan skolerne fortsat komme på besøg på museerne. Ganske som det er tænkt i hele Åben Skole-konceptet. Det er en stor glæde, at fonden kan støtte op om den aktivitet. Museer er så gode læringsrum – de skal da i spil,” udtaler Svend-Aage Dreist Hansen.
 
Kulturbussen er luksus
Kulturbussen er ikke kun nem og sikker transport for skolerne. Undervisningen starter allerede, når eleverne stiger ombord. Lydmontager i bussen fortæller om den vestsjællandske historie og det landskab, klassen kører igennem. Der er også mulighed for at stoppe ved spændende lokaliteter mellem skole og kulturinstitution. Det kan f.eks. være et besøg ved en stenalderdysse på vejen til eller fra et undervisningsforløb om stenalderen på et af de deltagende museer.
 
Eleverne er vilde med Kulturbussen. De oplever det som en luksus at have deres egen bus til rådighed. Rasmus fra 0. klasse fortæller: ”Vi får et sæde hver. Vi skal ikke engang sidde på skødet af hinanden som i de gule busser.”
Eleverne er også imponerede over bussens udstyr med sikkerhedsseler, lædersæder, der kan lægges ned og museernes lydmontage, der fungerer som en spændende del af busturen.
 
Samarbejde, professionalisering og synlighed
Museerne har gennem de sidste år arbejdet meget målrettet med at gentænke og ny-udvikle de undervisningsforløb, der tilbydes på museerne. Via den fælles hjemmeside Kulturbus.dk kan man finde frem til alle de mange forløb, der kan vælges imellem inden for kunst og kulturhistorie. 
 
Men samarbejdet omkring Kulturbussen kan også give en ny platform for samarbejdet museerne imellem. I den nye projektfase søges der midler til, at kulturinstitutionerne kan udvikle fælles undervisningstilbud på tværs af kommune- og faggrænser. Og sammen med Skoletjenesten Sjælland vil der blive udviklet kurser for kulturinstitutionernes undervisere, så Kulturbus-projektet også bliver en samlende faktor for museumsunderviserne.
 
Fakta om Kulturbussen
Destinationer 
Sorø Kunstmuseum
Ringsted Museum & Arkiv
Sorø Museum
Slagelse Museum
Flakkebjerg Skolemuseum
Holbæk Museum
Kalundborg Museum
Odsherreds Museum
Odsherreds Kunstmuseum
Malergården (kun for partnerskaber)
 
Flere spændende destinationer offentliggøres i løbet af sommeren.
 
Dækningsområde 
Skoler fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og - som noget nyt - Lejre kommuner kan benytte tilbuddet i resten af 2017.
Fra 2018 forhåbentlig igen også Sorø Kommune.
Bussen kan kun benyttes sammen med et undervisningsforløb tilrettelagt af en eller flere af de deltagende kulturinstitutioner.
 
Klippekort & booking
Hver kommune får tildelt et antal klip, som bliver fordelt efter først-til-mølle princippet mellem skolerne. 
Kulturbussen bookes på Kulturbus.dk 
Skoler fra Lejre, Kalundborg, Slagelse, Holbæk, Ringsted og Odsherred kan nu booke forløb i det nye skoleår 2017.
Kulturbussen skal bestilles senest 5 uger inden brug.
Bussen kan have max. 52 passagerer. To klasser kan tage afsted på samme tid.
Læreren booker bus, besøg og undervisning på samme tid via kulturbus.dk.
   


Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk