16.11.2018  ·  Skoletjenesten

Fra kulturbærer til kulturskaber

I projektet fra kulturbærer til kulturskaber arbejder gymnasieelever med innovation, praktiske færdigheder indenfor projektplanlægning og udviklingsprocesser i tværfaglig og tværprofessionel sammenhæng.

Museum Vestsjælland har nu afsluttet de første pilotforløb med Høng Gymnasium og Odsherreds Gymnasium under projektet fra Kulturbærer til Kulturskaber, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Eleverne har deltaget i særligt tilrettelagte innovationsforløb på Slagelse Museum og Malergården i Odsherred. Her mødte eleverne en lokalhistorisk case, som skulle danne baggrund for et historisk dilemmaspil, som de fik til opgave at udvikle til andre gymnasieelever.

Eleverne agerede som museets projektmedarbejdere, og var primus motor fra konceptudvikling til afprøvning af deres forløb på andre gymnasieelever.

I samarbejde med Museum Vestsjælland samlede eleverne blandt andet inspiration fra historiske førstehåndskilder, scenekunsten og rollespillets verden.  I Slagelse tog eleverne fat i temaet hverdagsliv under industrialiseringen og på Malergården tog dilemmaspillet udgangspunkt i kunstnerfamilien Swanes familierelationer og drømmen om det utopiske kunstnerliv på landet. 


Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk