Publikationer

Her vil du finde en oversigt over vores trykte materialer, som du har mulighed for at printe til eget brug.
Siden vil løbende blive opdateret.

KUNSTKAMMERATER

Inspirationsmateriale henvendt grundskolelærere, som arbejder med æstetiske læreprocesser. Materialet bygger på erfaringer og metoder, som er udviklet og afprøvet i projektet KUNSTkammerater - Skole og museum i lærende partnerskaber fra 2016-2018.

Du kan finde konkrete metoder til at arbejde med æstetiske læreprocesser, og øvelser der giver mulighed for at arbejde tværfagligt. Materialet giver også mulighed for at fordybe sig i fire temaer: Identitet, kroppen i spil, spor og aftryk samt detalje og helhed.

Download materialet her

Vores Historier. Et undervisningsmateriale om dansk kolonialisme i Vestindien

Nyt undervisningsmateriale til brug i gymnasiet. 

Undervisningsmaterialet ”Vores Historier” handler om dansk kolonialisme i Caribien. 

Temaerne omhandler oprør fra den undertrykte befolkning både før og efter slaveriets afskaffelse, og gennemgår dansk-vestindiske historier med det formål at få eleverne til at reflektere over, hvordan historie opleves, erindres, bruges og fortælles.

Undervisningsmaterialet er bygget op omkring elevopgaver og diskussionsspørgsmål som tager udgangspunkt i historiebrug og lægger op til undersøgelser af historien gennem et bredere kildebegreb, hvor både kunst, museumsgenstande og sociale medier også bliver indgangsvinkel til fortidens betydninger og bidrager til at udvide elevernes historieforståelse.

Materialet findes på både dansk og engelsk med tilhørende lærervejledninger, og kan downloades gratis her:

VORES HISTORIER DK

OUR STORIES UK

I skole som i gamle dage

Det er et forløb, der er udviklet til en dag på Flakkebjerg Forskole.

Forløbet henvender sig til indskolingen.

Du kan frit downloade hæftet hér

John Kørners grafiske værker

Nyt formidlingsmaterialet fra Odsherreds Kunstmuseum: I forbindelse med udstillingen John Kørner Grafik //1996-2015 har Odsherreds Kunstmuseum produceret det selvaktiverende formidlingsmateriale Kunsten og Virkeligheden. Materialet er målrettet unge (udskoling og gymnasier) og voksne og tager udgangspunkt i John Kørners grafiske produktioner. Materialet har til formål at opfordre besøgende i udstillingen til at gå i dialog med kunsten og med hinanden om Kørners særlige univers og de samfundsudfordringer, som han sætter fokus på i sin kunst.

Download undervisningsmaterialet hér

Fæstningen på sporet af din kulturarv

Undervisningsmaterialet kan du bruge til et besøg på egen hånd på Korsør Fæstning.
Materialet er gratis.

Melllemtrin:
Du kan finde undervisningsmateriale, lærervejledning og lydfiler hér.

Udskoling:
Du kan finde undervisningsmateriale, lærervejledning og lydfiler hér

En gang for længe siden

Materialet kan bruges ved besøg på egen hånd på Ringsted Museum og Arkiv. Nogle af øvelserne kan du også bruge i forbindelse med din undervisning på skolen.

Elevhæfte   Fortællinger om Ida Marie og Aksel

Lærervejledning Power Point præsentation

Kampen om magten

Materialet omhandler middelalderen i Vestsjælland og er henvendt til mellemtrinet.

Lærervejledning  Læsehæfte:Kampen om magten

Elevhæfte: Middelalderen i Vestsjælland spilleplade

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk