Vestsjælland og Vestindien

Permanent udstilling på Holbæk Museum fortæller historien om Vestsjællands og provinsens rolle i Danmarks slave- og kolonitid.

Som det eneste museum i provinsen i Danmark fortæller Museum Vestsjælland historien om den rolle, provinsen spillede i Danmarks 250 år lange tid som kolonimagt i Vestindien. Det sker i en permanent udstilling ”Vestsjælland og Vestindien”, der åbnede på Holbæk Museum den 2. april 2017. Den  markerer, at det i 2017 var 100 år siden, Danmark solgte Dansk Vestindien til USA.

Udstillingen er historien om Vestsjællands betydning i dansk kolonihistorie. Samtidig er det den oversete historie om, hvordan landet uden for hovedstaden profiterede på kolonierne.

Vi hører ofte om store palæer i København bygget af formuer tjent på sukker fra Dansk Vestindien, men resten af landet var lige så dybt engageret i kolonialhandelen, som bragte store rigdomme til Danmark, og sporene fra Vestindien findes også i Vestsjælland.

Det er fysiske spor som den vestindiske konkylie, der fungerede som brandhorn på Sejerø, og det er en sabel brugt mod slaver under slaveoprør.

Det er også de menneskeskæbner, der knytter sig til 250 års historie. Det er præsten Kjeld Jensen fra Slagelse, der endte med at lede ekspeditionen til Sankt Thomas i 1666 og stiftede menigheden i det, der blev til Frederikskirken i Charlotte Amalie på St. Thomas. Og det er familien Andreasen, der rejste til Vestindien i år 1900. De vendte hjem efter salget af øerne og oplevede, at det var svært ved at blive anerkendt som danske statsborgere.

Men det er ikke mindst historien om store rigdomme skabt på handel med sukker og sorte slavegjorte mennesker.

Saltede sild til slaver
Over alt i Danmark skabte godsejere og købmænd store formuer på at producere sukker i Dansk Vestindien eller på handel med varer til og fra øerne både før og efter slaveriets ophør. Og Vestsjælland var ingen undtagelse, understreger Karen Munk Nielsen.

Det var her Johan Lorenz Carstens, der var rådgiver Christian den 6. om de kongelige plantager i Dansk Vestindien, købte godser for den formue, han bragte med sig hjem fra Vestindien. Købmænd i Holbæk og byens rederier profiterede af handelen, mens godset Lerchenborg ved Kalundborg solgte tøndevis af saltet sild fra Storebælt som kost til slaverne på sukkerplantagerne.

Selv dele af den købmandsgård, der i dag er en del af Holbæk Museum, blev opført for penge tjent på kolonierne.

Det er slående, hvor meget samkvem, der var mellem Vestsjælland og Vestindien, og hvor store værdier handelen med kolonierne udgjorde. Da slaveriet blev ophævet, var man synligt utilfreds, fordi den lukrative eksport af saltede sild ophørte, og den lokale befolkning mistede en for dem vigtig indtægtskilde.

Velstand skabt af slaveri
Men velstanden havde en dyster bagside. Rigdommene blev skabt af sorte slavegjorte mennesker, som arbejdede i markerne, høstede sukkerør eller tjente i huset for deres herskab i Vestindien og i Vestsjælland.

Dette mørke kapitel behandler udstillingen også, og de vestsjællandske museer har flere genstande, der belyser slavernes forhold.

Vi illustrerer den del af historien med blandt andet en sabel brugt af ridende militær i Dansk Vestindien, og ifølge vores oplysninger blev den anvendt under slaveoprøret i 1848. Vi udstiller lænker af samme slags som dem, slavegjorte mennesker bar som straf.

For at lægge afstand til de mennesker, som europæerne gjorde til slaver, opstod en racisme, der fødte en forsimplet måde at se andre mennesker på. Derfor har vi helliget et helt rum i udstillingen til at vise genstande fra museets samling, der afspejler dette stereotype menneskesyn, vi i dag tager afstand fra.

Museet har også inddraget en klasse fra Høng Gymnasium, hvor elever forholder sig til begreber som frihed og slaveri, og hvor de forholder sig til spørgsmålet om en undskyldning til øerne, mens andre elever har set på Cirkel-kaffe-pigen, østeuropæisk arbejdskraft og sukkerets betydning for kolonierne.
 

Har skabt voldsom debat
Udstillingens refleksionsrum er en lille midlertidig særudstilling, som vises til 1. maj 2018. Den har fået politikere og meningsdannere til at fare i blækhuset med kritik, allerede inden udstillingen er åbnet.

Ord som censur, formynderi og smagsdommeri har fyldt avisernes spalter, og det undrer Museum Vestsjælland, at debatten har været så intens.

Vi er glade for, at folk forholder sig til de ting vi viser, men at nogle sparebøsser og såkaldte negerdukker kan skabe så voldsom debat ærgrer os, fordi det tager fokus fra en udstilling og en fortælling, der handler om så meget andet end, hvordan man skal udstille nogle bestemte kontroversielle genstande.


 

Folkegave fra Vestindien til Danmark

Med hjælp fra Museum Vestsjælland foræredes i 2016 tre statuer til Danmark fra befolkningen på US Virgin Islands.

Folkegaven består af to buster og en halvfigur i bronze. Ud over busten af ’Buddhoe’, den store vestindiske folkehelt, foræres også en buste af fagforeningslederen David Hamilton Jackson samt halvfiguren ’Freedom’, der forestiller en mand med hævet sukkerkniv medens han blæser i en konkylie.

De skabes i 1998 af billedhuggeren Bright Bimpong i anledning af 150 året for slaveriets ophævelse. Skabelsen af statuerne bliver initieret af Mr. Walther Brunner, hvis arvinger donerer hans eksemplarer af statuerne til Danmark i samarbejde med The Historic Preservation Commission og St. John Historical Society samt en lang række borgere på de tidligere dansk vestindiske øer. Busten af David Hamilton Jackson er i dag en del af samlingen på Arbejdermuseet. Statuen ’Freedom’, på øerne også kaldet ’The Conch Blower’ symboliserer frigivelsen af de danske slavegjorte, kampen for frihed og det danske koloniale engagement. ’Freedom’ står som et monument i det centrale København fra 2018.

A gift for Denmark from the people of USVI

The bust of 'Buddhoe' is one of three statues, the people of the US Virgin Islands donated in 2016 to Denmark and Museum Vestsjælland. The gift also includes a bust of trade union leader David Hamilton Jackson and half the figure 'Freedom', which depicts a man with raised sugar knife while he blows into a conch shell. He symbolizes the release of the Danish enslaved, struggle for freedom and the Danish colonial involvement. The statues were created in 1998 by sculptor Bright Bimpong to celebrate the occasion of the 150th anniversary of the abolition of slavery. The creation of the statues was initiated by Mr. Walter Brunner, whose heirs donated his copies of the statues to Denmark in cooperation with St. Thomas/St. John Committee of the Virgin Islands Historic Preservation Commission and St. John Historical Society as well as numerous citizens of the former Danish West Indies. The bust of David Hamilton Jackson is now part of the collection at the Workers' Museum in Copenhagen. The bust of 'Buddhoe' is exhibited in Holbaek Museum. The statue 'Freedom' 'Freedom' stands as a monument in the center of Copenhagen from 2018.

Bidragsydere til folkegaven også kaldet ’Freedom Project’

 

Primære donorer

Carol & Ted Whittier på vegne af boet fra Walter Brunner

 

Billedhugger

Bright Bimpong

 

Facilitatorer

The St. John Historical Society; Lonnie Willis, Fran Attard & Roger Harland

St.Thomas/St. John Committee of the Virgin Islands Historic Preservation Commission; Felipe Ayala II, Robert G. Moron, Ronald Lockhart, Matthias Eckstein & David Whitney Knight Sr.

Virgin Islands State Preservation Office; Director Sean Krigger & spersonale

 

Institutioner

Friends of the Virgin Islands national Park

St. Croix friends of Denmark

St. John Historical Society

St. Thomas Historical Trust

Virgin Islands Social History Assóciates

 

Virksomheder

Bajo El Sol Gallery

Cruz Bay Boutique Hotel

Cruz Bay Realty

Crystal Palace

Emerald Beach Hotel

JAAS Properties

John Foster Real Estate

St. John Properties

Subbase Drydock Inc.

 

Personbidrag

Nick Baily

Beverly Biziewski

Rafe & Kimberly Boulon

Hal & Pat Brown

Charles Consolvo

Ruth Alden Doan

James & Virginia Golden

Diana & Sam Hall

Emil Hammar

B.J. Harris

Katherine Hillard

Kim Holdsworth

Joe Kessle

Joel Kling

Shirley H. Lincoln

Gloria Samuel & Marva Applewhite

Peter & Maryanne Schultz

Mike & Jane Sheen

Miles & Susan Stair

Robin Swank & Larry Boxerman

Weldon & Eleanor Wasson

Albert & Lonnie Willis

 

 

 

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk