Klosterstræde 8

Arbejderlejlighed fra 1940´erne

Bygningen er sandsynligvis opført i 1700-tallet, måske allerede i 1600-tallet. Det er en hvidkalket bindingsværksbygning i to etager. 1. salen er dog en senere tilføjelse. Gadefacaden er meget ombygget, og bindingsværket er derfor ikke synligt fra gadesiden.

Huset har tjent som håndværkerbolig og havde en årrække været i kommunens eje, inden det i 1971 blev overladt til museet. Huset var dog stadig beboet indtil 1975, hvorefter det blev renoveret. Bygningen blev renoveret i 2003-05, hvor det ydre vil blev ført tilbage til det udseende, bygningen havde omkring 1900. Stueetagen genåbnede i 2006 med familien Jacobsens hjem fra 1940.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk