Klosterstræde 18 - Det gamle rådhus

Det gamle rådhus rummer foredragssal, museumsbutik, café og administration.

Rådhuset er en gulkalket, grundmuret bygning opført i 1844 i sen-empire stil. Arkitekten bag var kgl. bygningsinspektør F.F. Friis. Det gamle rådhus er i to fløje og to etager. Gadefacaden er fremhævet med en kvist over indgangspartiet, som bærer Christian VIII's monogram.

Det gamle rådhus er det første rådhus i byen, som er opført med henblik på offentlig administration. Før 1844 havde administrationen til huse i Klosterstræde 7, Sortebrødreklosterets sydlige fløj. Ud over lokaler til byens og landdistrikternes administration indeholdt bygningen også blandt andet arrestceller og brandstation. Inden rådhuset blev bygget, lå sognepræst Søren Mays embedsbolig på grunden.

I 1911 byggede man byens andet rådhus, den nuværende politistation, men det var kun byrådssalen og enkelte funktioner knyttet hertil, som flyttede ind i den nye bygning. Først i 1979, da man byggede det nuværende administrationscenter, flyttede rådhuset fra Klosterstræde. Efter 1979 blev det gamle rådhus taget i brug til biblioteks- og museumsformål, og i 1998 overtog museet hele bygningen.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk