Klosterstræde 16 - Forhuset

Bygningen rummer udstilling om Holbæk, fjord, by og land fra middelalderen til 1870

Forhuset blev opført omkring 1670 af sognepræst Søren May som privatbolig. Selve embedsboligen lå der, hvor det gamle rådhus ligger i dag. Oprindeligt var forhuset sammen med baghuset del af en trelænget stadsgård. Den tredje længe, som lå mod nord på tværs af museumsgården, blev revet ned omkring 1900.

Forhuset er en bindingsværksbygning i sen-renæssance stil. Det er opført i egetømmer og med murede vægfelter af flensborgsten. Gadefacaden er i røde sten, mens gårdfacadens sten er kalket i røde og gule farver. Bygningen er i en etage med en stor gennemgående kvist og har stort set det samme udseende, som ved opførelsen. 

Efter Søren Mays død i 1679 og indtil 1844 har der været en række velhavende ejere af gården. Her blev stadsgården opkøbt af Holbæk Købstad, og bygningerne blev indrettet som fattiggård og friskole. Forhusets nordlige ende blev overladt Borchs Haandgjerningsskole og blev samtidig udvidet med 1. salen. Den sydlige ende blev indrettet til forstanderbolig.

En mere menneskelig ældrepolitik slog igennem i begyndelsen af 1900-tallet, og fattiggården blev herved overflødig. I 1915 reddede museet forhuset fra nedrivning, og efter en omfattende restaurering 1916-18, tages bygningen i brug til udstillingsbrug i 1919. Dog blev en del af huset anvendt som portnerbolig helt frem til 1970’erne. 
 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk