Klosterstræde 12

Knabstrupkeramik, lertøj, malerværksted og bødkerværksted.

Klosterstræde 12 er gammel håndværkerbolig, sandsynligvis fra 1700-tallet. Huset er en bindingsværksbygning i en etage, men det er meget ombygget. Gårdfacaden er forøget i bredden formentlig allerede i 1700-årene, og gadefacaden er fornyet omkring 1950.

Huset havde en årrække været i kommunens eje, inden det i 1971 blev overladt til museet. Huset var dog stadig beboet indtil 1973. 
Efter en renovering blev huset i 1976 indrettet med en håndværkerudstilling.

I dag rummer bygningen dels et malerværkested, som det har set ud omkring 1900, og dels et bødkerværksted fra Holbæk, som var i brug ca. 1900-1976. Fra 13. oktober 2007 kan man desuden se udstillingen Knabstrup Keramik og fra 2013 en udstilling om Holbæk Lervarefabrik.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk