Klosterstræde 10

Flystyrt under 2. verdenskrig

Huset er sandsynligvis opført i 1700-tallet, måske allerede i 1600-tallet. Det er en bindingsværksbygning i to etager med pudset, fuget gadefacade.

Bygningen har tjent som håndværkerbolig og havde en årrække været i kommunens eje, inden det i 1971 blev overladt til museet. Huset var dog stadig beboet indtil midten af 1970'erne, hvorefter det blev renoveret. I 1979 åbnede her udstillinger om tobak og belysning.

Bygningen blev renoveret i 2003-05, hvor det ydre blev ført tilbage til det udseende, bygningen havde omkring 1900. I stueetagen ses en lille udstilling med effekter fra de allieredes flyvninger over området under besættelsen. Se nærmere her.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk