KDL Lodsbåden

Flydende formidling af lodseri på fjorden

KDL Lodsbåden ejes af Holbæk Museum og drives af frivillige medlemmer i et skibslaug. Den gamle lodsbåd blev museumsskib i 1999 og har siden gennemgået en større restaurering for at bringe skibet tilbage til dets oprindelige udseende. De mest omfattende forandringer er foregået på Holbæk Skibsværft, mens Skibslauget selv står for aptering, samt de mindre omfattende istandsættelser og vedligeholdelsen.

KDL Lodsbåden virkede som lods- og havnebåd i Holbæk i mere end et halvt århundrede, dengang skibsfarten endnu spillede en rolle. Skibslaugets formål er dels at medvirke til at bevare en af Isefjordens karakteriske gamle træbåde, dels at formidle kulturhistorien om Holbæk som havneby med skibsfart og skibsbyggeri ved fjorden.

KDL Lodsbåden er medlem af Træskibs Sammen-slutningen (TS) og deltager - så vidt muligt - i det årlige Pinsetræf. Skibslauget er medarrangører af TRÆF FJORDENS TRÆBÅDE - et årligt træf for både som er bygget i Isefjordsområdet eller har fungeret som brugsbåde her.

Skibslauget kan altid bruge flere medlemmer. Skriv til museet og meld dig ind!

Arbejdsgrupper

Skibslauget mødes i 'lodshuset' på havnen den 1. mandag i ulige måneder, hvor arbejdet på båden og laugets aktiviteter planlægges. I sejlsæsonen er der aktivitetsdage hver tirsdag, hvor de fremmødte sejler eller arbejder på båden. Hvert medlem kan melde sig til en eller flere arbejdsgrupper, der har forskellige ansvarsområder. 

Arbejdsgrupperne:
Formandsgruppen (kun valgte).
Historie- og formidlingsgruppen
Motorgruppen.
Riggergruppen.
Tømrergruppen.
Vedligeholdelsesgruppen.
Skippergruppen (kvalifikationer kræves).
Skippere på Lodsbåden har kendskab til sejlads på niveau med duelighedsprøven og har sejlet mange timer med Lodsbåden. 
Kun medlemmer af museumsforeningen ved Holbæk Museum kan deltage i sejlads med Lodsbåden.

Lodsbådens historie

1922: "KDL" lodsbåden bygges til Rørvig Lodseri på Frederikssunds skibsværft. Motor: 12 HK Råoliemotor med glødehoved-tænding, Aabenraa Motorfabrik.
1926: Lodsbåden overflyttes til Holbæk Lodseri. Lods: Jens Otto Hald, tidligere Rørvig-lods
1929 : Fartøjet får ny motor, en 16 HK Original Hein Motor Nr. 1350
1937 : Ny lods: Anton Henrik Løgstrup.
1954 : Lodseriet i Holbæk nedlægges. Holbæk Havn 
køber båden af Lodsdirektoratet.
1972 : Holbæk Havn sælger lodsbåden til privat ejer.
1999 : Holbæk Museum køber KDL Lodsbåden og Skibslauget oprettes.
2001/2002: I vinteren gennemrestaureres KDL Lodsbåden på Holbæk Skibsværft.
2011/2012: I vinteren og foråret blev de 5 nederste rang i begge sider udskiftet.
 

Købet i 1999 og renoveringen i 2001/2002 var kun mulig grundet velvillig støtte fra: 

Skibsbevaringsfonden
Friluftsrådet
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
KJ Entreprise
Sigurd Poulsen & Sønner
Malerfirmaet Højmann Hansen
Smeden i Tjebberup
Thomas Kullegaard, Arkitekter
Nordvest-Gulvbelægning
Terkel Pedersen, Rådgivende Ingeniører
El Team Holbæk
Per S. Poulsen Snedker- og tømrefirma

Restaureringen af lodsbåden 2012

En stor tak til 

Skibsbevaringsfonden
Knud Højgaards Fond
Augustinus Fonden og
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet som administreres af Friluftsrådet
for støtte til projektet. 

 

Nye sejl til lodsbåden 2012/2013

En stor tak til

Sparekassen Sjælland
Lions Club
Bugge´s Fond og 
Brand af 1848 Fond, der velvilligt har støttet projektet omkring de nye sejl. 

Også tak til de private, der har støttet projektet via lodslaugets indsamling.

De nye sejl blev sat i maj 2013.

 

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk