Elefantapotekets Ishus

Ishuset ligger på hjørnet af Bysøstræde og Bagstræde og er ikke en del af selve museumskomplekset. Huset er et lille, rødkalket bindingsværksbygning i 1½ etage opført i perioden mellem 1857-67. Her opbevarede man blokke af råis, som blev hentet enten i bysøen tæt ved eller på fjorden i strenge vintre. Isoleret med eksempelvis tørvemuld kunne isen her holde sig hele året igennem. På apoteket anvendte man isen til produktion af lægemidler.

I 1978 blev ishuset restaureret af Holbæk Kommune og ejendomsretten overladt til museet. 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk