Friskolen

ArkæoLab, Vestindien og særudstillinger

Friskolen er opført i 1867 og er en gulkalket, grundmuret bygning i to etager. 1. salen blev dog først tilføjet i 1888. Skolen blev oprettet i 1842 og havde tidligere til huse i den nu nedrevne nordfløj af Søren Mays gård. I begyndelsen af 1900-tallet byggede man Østre Skole, og friskolens elever flyttede dertil.

Under 1. verdenskrig blev friskolen anvendt som kaserne for sikringsstyrken, og i årene efter krigen blev den benyttet som husvildebolig. Skolen kom i museets besiddelse i 1930 og blev efter en renovering taget i brug i 1931. 

Bygningen rummer  særudstillingslokaler, en udstilling om Vestindien og Vestsjælland samt ArkæoLAB.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk