Bagstræde

Værksted

Huset i Bagstræde er en gulkalket, grundmuret bygning opført i 1846 i sen-empire stil. Det blev bygget som baghus til Klosterstræde 8 og var beregnet til beboelsesudlejning. Den østlige ende var oprindeligt bygget sammen med et baghus til Klosterstræde 10, som for længst er revet ned. Det forklarer den asymmetri, som ses på gårdfacaden (de to store åbninger i husets østlige ende). Denne sammenbyggede ende blev tilsyneladende anvendt som fælles lager/værksted for Klosterstræde 8 og 10.

Gennem mange år tilhørte ejendommen kommunen, og den blev anvendt til beboelse helt indtil 1968. Efter at bygningen var fraflyttet og delvist istandsat, blev den i 1971 overdraget til museet. 

I dag har museets håndværker værksted her.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk