Baghuset

Interiører fra landbohjem

Baghuset blev opført omkring 1670 af sognepræst Søren May. Oprindeligt var baghuset sammen med forhuset del af en trelænget købstadsgård. Den tredje længe, som lå mod nord på tværs af museumsgården, blev revet ned omkring 1900.

Huset er en rødkalket bindingsværksbygning i en etage, som oprindeligt var indrettet til stald, lade, vognport og kamre til tjenestefolkene. Omkring 1900 blev nogle fag i den nordlige ende revet ned. Derfor er gavlen mod nord i grundmur og ikke bindingsværk.

I 1844 overtog Holbæk Købstad bygningen og indrettede den som fattiggård. Her blev lemmerne indkvarteret i to store rum. Ét til kvinder og ét til mænd. Rummene fungerede som både sovesal, spisesal og arbejdsrum.

Fattiggården blev nedlagt i 1909. De arbejdsdygtige lemmer blev overført til arbejdsanstalten ved sygehuset og resten flyttede til "De Gamles Hjem" (nuværende Holbækhus). I 1915 reddede museet baghuset fra nedrivning, og efter en omfattende restaurering 1916-18, blev bygningen taget i brug til udstillinger i 1919. I dag rummer baghuset interiører fra landbohjem.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk