Til deltagerne

Vil du gerne deltage i Ringsted Middelalderfestival?
Du skal være så velkommen.

På siden her kan du se hvilke forskellige muligheder du har for at deltage. Vilkår og regler for deltagelse er forskellig alt efter om du vil være frivillige, professionel sælger eller lille middelalderforening.

Ringsted Middelalderfestival forsøger at være så autentisk som muligt, men endnu vigtigere for os er det, at publikum får en god oplevelse af middelalderens væsen. Alle deltagere skal være indstillet på at inddrage publikum så meget som muligt. Alt efter vejret forventer vi 12.000-17.000 købe- og spørgelystne gæster.

Vil du være frivillig på festivalen?

Ringsted Middelalderfestival ville ikke fungere, hvis ikke det var for den tid og den arbejdskraft vores frivillige hjælpere stiller gratis til rådighed.

Både før, under og efter festivalen er der meget at lave, og de lokale frivillige kan hjælpe med alt det praktiske, indgå i skuespilleri/gøgl/fortælling eller sammen med andre frivillige stå for en bod, hvis indtægter går til festivalen.

Læs mere om de enkelte frivilliggrupper her.

Er I en lokal forening?

Lokale foreninger kan tilmelde sig bod på festivalen her: Klik her for at tilmelde dig.

Museum Vestsjælland er meget glade for at samarbejde med lokale foreninger. Middelalderfestivalen kan være det sted hvor lokale foreninger bliver synlige eller hvor de kan tjene en skilling til foreningskassen.

Derfor tilbyder vi også alle lokale foreninger en bodeplads uden bodafgift.

Vi har også fordelspriser på leje boder og dragter. Vi sætter boden op og I skal bare pynte op og indrette jer.
Det beløb foreningerne betaler i leje af udstyr, går til vedligehold og til alle fællesudgifter som PR, toiletter, strøm osv.

Foreninger kan også henvende sig, hvis de er interesseret i at påtage sig praktiske opgaver mod kontant afregning.

Er I en aktørgruppe?

Aktører kan tilmelde sig her: Klik her for at tilmelde dig.

Middelaldergrupper med håndværk eller aktivitet, profesionelle musikere, gølgere og skuespillere samt salgsboder med og uden moms registrering kan deltage i festivalen. Vi forventer, at I kan leve op til kravet om at formidle middelalder med autentitisk udstyr efter armslængdeprincippet - altså se korrekt ud på kort afstand. Vi accepterer ”gammeldags” udstyr fra helt tidlig middelalder, men ikke så gerne senmiddelalder, hvor stilen er markant anderledes og jo ikke er opfundet endnu!

Salgsboder skal betale en standpladsleje, som varierer efter, hvor på pladsen I ønsker at ligge, og om I er professionelle handlende eller har en husflidsbod. 

Slår I jer ned med telt eller bod, er I forpligtet på at blive og holde åbent i hele åbningstiden.

Hvis man kun ønsker at deltage mod udbetaling af kørepenge, forplejning eller endda et honorar, skal det forhandles med Museum Vestsjælland.

Hvis I ønsker at være aktører på Ringsted Middelalderfestival så skriv til mail: festival@vestmuseum.dk 

Sælger du ting fra din bod?

Bodholdere kan tilmelde sig her: Klik her for at tilmelde dig.

Alle varer skal være autentiske middelaldervarer. Vi accepterer dog varer af moderne materialer, hvis de ligner godt, ligesom vi accepterer varer, der afspejler vikingetid eller senmiddelalder, men vi vil sætte pris på, at I over for kunderne forklarer det - gerne med en god historie.

Festivalen står selv for de egentlige udskænkningssteder, men vi accepterer salg af øl, mjød og saft med smagsprøver, når du samtidig fortæller om datidens produktionsmetoder og opskrifter.

Festivalen driver de større madboder, men vi vil gerne supplere med boder, der kan stille den lille sult.

Vi vil også gerne vide, om I sælger en aktivitet til publikum.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk