Agnes af Brandenburg
Agnes levede fra 1257 til 1304. Dronning af Danmark fra 1273 til 1286. Datter af markgreve Johan 1. af Brandenburg og Jutta af Sachsen. Gift med Kong Erik Klipping i 1273. Børn med Erik Klipping: Erik Menved, Christoffer 2., Valdemar, Richiza, Margrete, Katarine og Elisabeth. 

Efter Erik Klippings død overtog Agnes rigsforstanderskabet på vegne af sønnen Erik Menved. Hun blev senere gift med greve Gerhard 2. af Holsten (søn af Gerhard 1., der voksede op hos Abel, og som var bror til Abels hustru). Sammen fik Agnes og Gerhard 2.  sønnen Johan "den milde".

Agnes er tilskrevet kalkmaleriet i korsskæringshvælvet i Sct. Bendts Kirke. Maleriet er et forsøg på at forherlige Erik Plovpenning for at få ham helgenkåret. På den måde kunne magten bibeholdes i Eriks slægt og derved videre gå til Erik Menved, Agnes’ søn.
Agnes er begravet i Sct. Bendts Kirke.

Erik Klipping
Erik Klipping blev født i 1249, søn af Kong Christoffer 1. og Dronning Margrete Sambiria. Konge af Danmark 1259-1286. Erik blev sammen med sin mor taget til fange i 1261 af hertug Erik 1. af Slesvig. I 1264 blev han frigivet mod at forpligte sig til at gifte sig med prinsesse Agnes, fordi hertug Erik var i gæld til Agnes far. I stedet for at give datteren en medgift skulle han eftergive gælden til hertug Erik. Agnes var imidlertid kun et barn, derfor forestod vielsen først i 1273. 
Som den første konge underskrev Erik Klipping en håndfæstning (en slags grundlov) i 1282.

Hans omdømme var ikke flatterende. I Jyske krønike kan man blandt andet læse, at Erik tog kirkernes tiender og øvede ingen retfærdighed, han tog heste og hunde fra klostrene og han øvede vold mod stormændenes hustruer.
Erik Klipping blev dræbt i Finderup lade den 22. november i 1286.  Han havde 56 dødelige sår. Ingen har vedkendt sig drabet.
Han er begravet i Viborg domkirke.

Erik Menved
Erik Menved (1274 –1319) var 12 år, da han blev udnævnt til konge efter sin afdøde far, Erik Klipping. Ærkebiskop Johannes Dros stod for velsignelsen. Erik Menved var stadig umyndig, og derfor trådte hans mor Agnes ind som formynder. Erik blev udøvende konge i 1293 og sad på magten indtil sin død. I ægteskabet med Ingeborg, datter af den svenske konge, fik han 14 børn, der alle døde inden de blev voksne. Erik efterlod et land i fallit til sin bror, Christoffer 2.

Erik Menved er begravet i Sct. Bendts Kirke.

Otto IV af Brandenburg
Otto var halvbror til Agnes og dermed morbror til Erik Menved. Han blev født i 1238, søn af Sofie og Johan. Sofie er lidt interessant, for hun var nemlig datter af Valdemar Sejr og dronning Bengerd. Sofie døde, og i Johans nye ægteskab fik han blandt andet Agnes. Otto var markgreve over jordgrevskabet Brandenburg. Han deltog i flere store slag om magten over lokale områder. I 1280 blev han ramt af en pil i hovedet. Dele af pilen blev siddende og han fik tilnavnet: Otto med pilen.

Arvid Bentsen
Arvid var en af de mest gådefulde blandt de, der blev dømt for mordet på Erik Klipping. Der findes ikke kilder eller historier om ham og hans baggrund.  Måske var han ridder eller væbner inden det fatale mord. Som den eneste af de sammensvorne blev han dømt for at have ført kniven. Han blev dømt fredløs.

Rane Johnsen
Rane nævnes en del gange i de skriftlige kilder. Han ejede en del jorde og godser blandt andet godset Gjorslev og øen Hjelm. Som kongens beskytter og kammerherre var han med i Finderup Lade sammen med Erik Klipping. Rane blev dømt fredløs for at forræde kongen.  

Stig Andersen
Stig var kongens krigsminister. Han var også general med ansvar for kongens hird og heste. Dengang brugte man titlen ”marsk” om dette embede. Marsk Stig blev dømt fredløs efter drabet på Erik Klipping. Han rejste derefter til Norge hvor han fik en ny karriere som kommandant for den norske konge over den norsk besatte ø Hjelm, ejet af Rane Johnsen. Marsk Stig døde på Hjelm i 1293.

Peder Nielsen ”Hoseøl”
Peder var stormand og drost (”statsminister”). Han var drost af flere omgange både før og under dronning Agnes formynderregering. Han døde i 1298. Hans tilnavn var ”hoseøl”, der betyder strømpebånd.

Meister Rumelant
Meister var en betegnelse for en professionel musiker og Rumelant var for en, der rømmer landet.
Og sådan var Meister Rumelant. En minnesanger, der rejste rundt og optrådte med egne sange om store begivenheder. Han var også i Danmark, på Nyborg Slot, under retssagen om mordet på Erik Klipping. Antagelig hentet hertil af enkedronning Agnes og på hendes bestilling havde han skrevet sange, der stillede kongens egne mænd i et dårligt lys. Formålet var at legitimere dronningens formynderregering. Meister Rumelant optrådte med sine sange både i Danmark og i store dele af det nordlige Tyskland og Agnes fik på den måde udbredt sine politiske intentioner. To af sangene fra retssagen er bevaret.

Johannes Dros
Johannes karriere startede som kannik i 1250’erne. I 1280 blev han enstemmigt valgt til ærkebiskop i Lund. Han havde et fredeligt forhold til kongemagten og var blandt andet medunderskriver af Erik Klippings håndfæstning fra Danehoffet på Nyborg Slot i 1282. Juledag 1287 kronede han Erik Menved i Lund. Johannes Dros døde i 1289.

Illustrationer: Erik Petri

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk