Holbæk Museum

Holbæk fra Middelalder til 1870

Udstillingen fortæller Holbæk købstads historie i lange linjer fra Middelalderen frem til 1870. Se de fine muslingeskaller fra Santiago de Compostela, der stadig ligger ved sin ejermands side i udstillingen...

Holbæk rummede en livskraftig befolkning i 1200 tallet med meget lav børnedødelighed og høj gennemsnitslevetid. Byen husede et kloster opført af Sortebrødrene og på den gamle middelalderkirkegård er der fundet mange muslingeskaller fra pilgrimsfærd. 

Købmænd og handlende havde gode forbindelser til den store verden og borgerskabet i byen fik de fineste silkestoffer hjem til døtrenes kjoler.

I udstillingen fortælles også om stændersamfundets opdeling af befolkningen. Det var et stærkt system; for eksempel ved man, at der helt frem til 1912 blev lavet hoverikontrakter på gårdene omkring Holbæk.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk