Istidsruten

Museum Vestsjælland er en del af Istidsruten og står blandt andet for den digitale formidling af ruten og de mange spændende steder langs ruten. Dette sker igennem Museum Vestsjælland gratis oplevelsesapp Tidslommen. Du kan hente Tidslommen her.

Museum Vestsjælland står for at udvikle og producere det digitale formidlingsindhold til Istidsruten igennem museets gratis app Tidslommen. På billedet er det Sagnlandet Lejre, der formidles i Tidslommen.

Istidsruten er den samlet betegnelse for det store natur-oplevelsesområde på tværs af fem kommuner. Museum Vestsjælland indgår i samarbejdet om at formidle landskabsdannelsen, geologien og kulturhistorien på en spændende og anderledes måde. 

Istidsruten bliver en cirka 250 kilometer lang cykelrute i det sjællandske istidslandskab. Cykler man på Istidsruten, vil man bevæge sig igennem et spændende og varieret landskab. Langs ruten er der på nuværende tidspunkt udpeget 47 punkter, som hver især og til sammen fortæller om, hvordan istiden har formet landskabet, og hvordan mennesket senere har udnyttet jorden og afsat sine spor.

Læs mere her.

Nedenfor har du mulighed for at orientere dig i den foreløbige ruteføring. Du har også mulighed for at tilgå et mere detaljeret kort, i Google Maps, ved at klikke her.

                          Ruten

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk