I perioden 2016-2017 har Museum Vestsjælland arbejdet med projekt Fra Samlinger til Samling.

Målet var at skabe overblik over museets mange delsamlinger, der var sammenbragt efter museumsfusionen i 2013.

Resultatet blev formidlet i en rapport, som du kan læse her.

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk