Hvad kan du lave som frivillig?

Museum Vestsjælland har lokalafdelinger i Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø. Her er de enkelte frivilliggrupper forankret, og det er hér du skal henvende dig hvis du gerne vil arbejde frivilligt hos os. På museet findes mange forskelligartede frivilliggrupper, som spænder vidt mellem registrering, havearbejde, arrangementer og events, opsætning af udstillinger, vedligehold af bygningerne, børneformidling og butiksarbejde. Der er tale om højt værdsat arbejde og som frivillig bliver du en del af et fællesskab. Du yder en stor hjælp til museet, når der er et stykke arbejde der er godt udført – til glæde for de besøgende, de ansatte og dig selv. Som frivillig arbejder du ulønnet. Du er organiseret i en frivilliggruppe og indgår en skriftlig aftale med museet.

Se en oversigt over museets forskellige frivilliggrupper og laug her

Hvad kan du forvente af os?

  • Introforløb og sparring
  • Fællesskab med frivillige og medarbejdere ved Museum Vestsjælland
  • En årlig fælles frivilligdag
  • Et museumskort for frivillige, der giver gratis adgang til museets forskellige afdelinger
  • At vi værdsætter og anerkender den store ind sats du yder for museet

Hvad vil vi forvente af dig?

  • At du er loyal over for museets ry og rygte
  • At du overholder museets regler og retningslinjer på lige fod med det ansatte personale
  • At du holder dig orienteret gennem museets nyhedsbrev, informationsmøder, mv

Se Museets samlede frivilligpolitik her

Se skabelon til frivilligaftale her

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk