Referat fra generalforsamling 6. marts 2019

 

  1. Valg af dirigent.

Niels Ebdrup valgt – konstateret generalforsamlingen lovligt indkaldt

2. Bestyrelsens beretning.

Formand Karin Olesen berettede.

Takkede sin bestyrelse. MVE og Holbæk Museumsforening – lidt uoverskueligt, bestyrelsen valgte at samles en lørdag for at få overblik sammen med Karen Munk Nielsen og brainstormede på, hvad de skulle gøre. Holbæk omdrejningspunkt, lokale arrangementer og enkelte udflugter.

Tak til medarbejderne på Museet for stor hjælp.

Vi har fået lavet Mobile Pay. Vores nr. er 87854.

Digitalt er godt, men ikke perfekt, derfor holder vi fast i breve. Vi får faktisk mange mails retur. Men I må meget gerne sikre jer, at vi har den nye mail, hvis I skifter.

Nyhedsbrevet samler flere dele af museets aktiviteter – skal vi holde fast i.

Flere velbesøgte arrangementer bl.a. i havnen, til Egholm, til Borreby’s Vestindiens arrangement og flere foredrag.

Flere har haft ønsker til arrangementer, det prøver vi at opfylde.

Foreningen har ydet flere donationer, bl.a. til genoptryk af bogen om Bakkekammen, flere ting til museet bl.a. nye kaffekander og havemøbler.

Tak til Karen Munk Nielsen, som altid er klar til at hjælpe os.

Godt samarbejde med de andre venneforeninger, bl.a. har det medført, at der nu er en repræsentant (Alice Faber fra Odsherred) i MVE’s bestyrelse.

Medlemstal 541 i 2017 og kun 510 i 2018. Heldigvis får vi stadig nye medlemmer.

Komplet beretning kan findes på hjemmesiden:  holbaekmuseumsforening.dk

Beretningen godkendt.

3. Foreningens regnskab.

Kasseren Sten Larsen præsenterede regnskabet, som også blev uddelt.

Regnskabet blev godkendt.

4. Museumslederens beretning.

Karen Munk Nielsen – man fokuserer i MVE nu mere på fag end på lokaliteter. Karen er nu nu overinspektør for historie, etnologi og arkiv samt koordinator for Holbæk Museum.

Byggerier påvirker Museets arbejde i høj grad.Museumsinspektør Bitten Larsen (ansvar for Nyere Tid) fortalte om ”Kapitel 8”. Samarbejde med kommuner i forbindelse med ny- og ombygninger i kommunen, men så sandelig også kulturlandskaber.

Flere eksempler blev levende omtalt.

Leder af Kulturarv Niels Wickman – fortalte engageret om arkæologien specifikt i forbindelse med byggerier - er også ansvarlig for samling & bevaring. Når det drejer sig om arkæologi skal bygherre betale – en kæmpe hjælp sammenlignet med Bitten Larsens arbejdsområde, som selv skal finde finansieringen.

MVE har Danmarksrekord på detektorfund – de åbner mange muligheder – også blinde. I denne forbindelse blev en vikingegravplads fundet. De graver videre i år.

5. Indkomne forslag.

Ingen modtagne.

6. Fastsættelse af kontingent.

Uændret kontingent.

7. Valg af medlemmer til Museumsforeningen for Holbæk og Omegns bestyrelse.

Karin Olesen - ikke på valg

Sten Larsen - ikke på valg

Dorte Holstein - ikke på valg

Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig – ikke på valg

Anne Marie Harrsen –valgt for 2 år

Lisbeth Tranebjærg – valgt for 2 år

Kåre Thamsborg – valgt for 2 år

8. Valg af suppleanter til Museumsforeningen for Holbæk og Omegns bestyrelse.

Benedicte Tarp – valgt for 1 år

Kirsten Ringeling – valgt for 1 år

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant.

Inger Hansen – ikke på valg

Knud Baltser – valgt for 2 år

Lone Bolander - suppleant

10. Eventuelt.

Intet

 

 

 

Kommende arrangementer:

 

  • 27. marts kl. 19:00 foredrag med Jan Demuth Petersen om hans barndom i Indonesien før og under krigen
  • 24. april kl. 19:00 Foredrag med Lotte Dandanell, i tilknytning til udstillingen på museet
  • 4. maj kl. 13:45 udflugt til Aastrup Kloster
  • Minna Kragelund – Paris – Holbæk tur-retur

TAK for det fine fremmøde, vi er glade for den store opbakning!

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

 

Formand:                              Karin Olsen

Næstformand:                      Kåre Thamsborg

Kasserer:                               Sten Larsen

Sekretær:                               Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk