Kalundborg Museumsforening

Foreningen blev oprettet i 1908 og har ca. 700 medlemmer og syv firmamedlemmer. Foreningens formål er at støtte Kalundborg Museum.

Medlemskabet af Museumsforeningen giver gratis adgang til alle museer/besøgssteder inden for Museum Vestsjælland, 10%’s rabat i museets butikker, gratis adgang til alle foredrag arrangeret af Kalundborg Museumsforening (ca. otte per år) og adgang til medlemspris til aktiviteter i de andre museumsforeninger. Der udgives tre nyhedsbreve årligt, og derudover modtager medlemmer aktuelle oplysninger per e-mail.

Museum Vestsjællands besøgssteder er:
• Kalundborg Museum
• Holbæk Museum
• Odsherreds Kulturhistoriske Museum
• Odsherreds Kunstmuseum
• Malergården
• Ringsted Museum og Arkiv
• Sorø Museum
• Slagelse Museum
• Skolemuseet i Flakkebjerg
• Skælskør Bymuseum

Museumsforeningens årskontingent:

 
kr. 175 for enkelt medlem
kr. 225 for par
kr. 1.000 for firmamedlemskaber
For pensionister og efterlønsmodtagere:
 
kr. 150 for enkelt medlem
kr. 175 for par

Bestyrelsen for Kalundborg Museumsforening

David Barry, Raklev (formand)
Majken Lusty, Kalundborg (næstformand)
Kamma Rasmussen, Kalundborg (kasserer)
Kirsten Jessen, Kåstrup (sekretær)
Anne Christensen, Gørlev
Erik Lund-Andersen, Dalby
Peter Breinholt, Kalundborg
Mariette Tellerup, Sorø (suppleant)
Lene Diemer, Kalundborg (suppleant)

Kontakt til Kalundborg Museumsforening
Foreningen kontaktes helst pr. e-mail, ellers pr. telefon eller post:
• Kalundborg Museumsforening, Adelgade 23, 4400 Kalundborg
• Formand: David Barry, e-mail: david@barry.dk, tlf. 5956 5660, mobil 4082 8024
• Kasserer: Kamma Trøst Rasmussen, e-mail: ktr@ka-net.dk
Brug venligst ikke ”Kontakt” i menuen til venstre – det er kun for kontakt til museet.

Indmeldelse i Kalundborg Museumsforening
Man kan melde sig ind i Museumsforeningen ved at betale kontingentet kontant i Kalundborg Museums butik og få medlemskortet udstedt på stedet, eller ved indbetaling af kontingentet til foreningens bankkonto: Arbejdernes Landsbank, Kalundborg. Reg.nr. 5367 kontonr. 244907.
Husk ved overførsel at skrive navn, adresse og e-mailadresse i feltet ”Besked til modtager”. Medlemskortet vil snarest derefter blive tilsendt med posten.

Firmamedlemmer i museumsforeningen

Firmamedlemmerne er en vigtig del af foreningen og af det økonomiske grundlag for foreningens støtte til Kalundborg Museum.

Ved tegning af et firmamedlemskab tilbyder Kalundborg Museumsforening følgende:

- adgangskort til museet for to personer pr. gang - kortet kan anvendes af hele personalet på skift

- adgangskort for to person på de andre museer  - kortet kan anvendes af hele personalet på skift

- 10 % rabat i museumsbutikken

- nyhedsbreve samt museets årsskrift

- mulighed for at bestille specialtilrettelagte firmaarrangementer i forbindelse med f.eks. receptioner, jubilæer, generalforsamlinger o.a.

Lokale virksomheder har desuden mulighed for at støtte enkeltprojekter og specialudstillinger eller bidrage med generel sponsorstøtte og herigennem yde en aktiv indsats for at støtte lokalområdets kulturarv og den levende kulturinstitution museet er.

De nuværende firmamedlemmer er:

3F, Kalundborg afd.

3f.dk/kalundborg

Anlægsgartner P. Malmos A/S

malmos.as

Simatek Bulk Systems A/S

simatek-bulk.dk

Ejendomsselskabet Mineja ApS

 

Kalundborg Flytteforretning og
Håndværkerservice Aps.

kalundborg-flytteforretning.dk
 

 

 

 

 

 

 

 

Andre firmaer der ønsker at være medlem af Kalundborg Museumsforening, bedes kontakte Museumsforeningens formand.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk