Museumsforeningen

Et års medlemsskab koster 200 kr.


Som medlem af museumsforeningen får du:

Gratis adgang til Holbæk Museum for 2 personer
Museets nyhedsbreve, der udkommer 3 gange årligt
Rabat på foredrag og deltagelse i arrangementer for en person pr. kort m.m.
10 % rabat i museumsbutikken (undtaget på nedsatte varer)
Gratis adgang for én person på følgende museer, der er en del af Museum Vestsjælland: Sorø Museum, Slagelse Museum, Skælskør Museum, Kalundborg Museum, Odsherred Museum, Odsherreds Kunstmuseum og Malergården samt Ringsted Museum og Arkiv.

Sidst, men ikke mindst, er du som medlem med til at bakke op om dit lokalmuseum og dets aktiviteter.

Læs mere om Holbæk Museumsforening her.

Museumsforeningens bestyrelse

Formand: Karin Elisabeth Olesen

Næstformand: Kåre Thamsborg

Sekretær: Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig 

Kasserer: Sten Larsen  

Revisorer: Knud Baltser og Inger Hansen

 

Firmamedlemsskab

Kender du og dine ansatte Holbæk Museum?

Vidste du f.eks.:

- at museet tilbyder spændende aktiviteter og specialudstillinger året rundt?

- at museet har en død hund og ca. 200.000 andre museumsgenstande?

- at museumsgården er rammen om både jazzkoncerter og teaterforestillinger?

- at der står en rigtig "Madamme" bag disken i Den gamle Købmandsgård?

 Ved tegning af et firmamedlemskab tilbyder Holbæk Museumsforening følgende:

- adgangskort til museet for to personer pr. gang - kortet kan anvendes af hele personalet på skift

- adgangskort for to person på de andre museer, der er en del af Museum Vestsjælland: Sorø Museum, Slagelse Museum, Skælskør Museum, Kalundborg Museum, Museum Odsherred, Odsherreds Kunstmuseum, Ringsted Museum og arkiv, Malergården - kortet kan anvendes af hele personalet på skift

- 10 % rabat i museumsbutikken

- tre årlige nyhedsbreve samt museets årsskrift

- mulighed for at bestille specialtilrettelagte firmaarrangementer i forbindelse med f.eks. receptioner, jubilæer, generalforsamlinger o.a.

- temaaftener med foredrag og efterfølgende middag, som prissættes afhængig af arrangementets omfang

- sejltur med museets lodsbåd efter forudgående booking

Lokale virksomheder har desuden mulighed for at støtte enkeltprojekter og specialudstillinger eller bidrage med generel sponsorstøtte og herigennem yde en aktiv indsats for at støtte lokalområdets kulturarv og den levende kulturinstitution Holbæk Museum er.

Et firmakontingent udgør kr. 1.200,- årligt.

Tegning af medlemskab kan ske ved indbetaling af nævnte beløb på konto:

Reg.nr.: 0520 Kontonr.:1000188 i Sparekassen Sjælland

- eller ved henvendelse til Museumsforeningens formand, som også er behjælpelig med yderligere oplysninger.

I håbet om at vi vil kunne byde dit firma velkommen i Holbæk Museumsforening, som har en aktiv medlemsskare af både private borgere og lokale virksomheder.

 

Venlige hilsner

Holbæk Museumsforening

vennemail@holbaekmuseumsforening.dk

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk