Vil du være med?

Middelaldergrupper

Alle, der kan leve op til kravet om at formidle middelalder er velkomne. Udstyr skal være autentisk efter armslængdeprincippet, altså se korrekt ud på kort afstand. Vi accepterer ”gammeldags” udstyr fra helt tidlig middelalder, men ikke så gerne senmiddelalder, hvor stilen er markant anderledes og jo ikke er opfundet endnu!

Med hensyn til vareudvalg gælder samme regler. Produkter må altså gerne være fremstillet af moderne materialer, hvis de ser autentiske ud. Slår I jer ned med telt eller bod, er I forpligtet på at blive og holde åbent i hele åbningstiden. Tilmelding her.

Sælger du ting fra din bod?

Alle varer skal være autentiske middelaldervarer. Vi accepterer dog varer af moderne materialer, hvis de ligner godt, ligesom vi accepterer varer, der afspejler vikingetid eller senmiddelalder, men vi vil sætte pris på, at I over for kunderne forklarer det - gerne med en god historie.

Festivalen står selv for de egentlige udskænkningssteder, men vi accepterer salg af øl, mjød og saft med smagsprøver, når du samtidig fortæller om datidens produktionsmetoder og opskrifter.

Vi vil også gerne vide, om I sælger en aktivitet til publikum. Salgsboder kan tilmelde sig her. 

Vil du være frivillig på festivallen?

Kalundborg Middelalderfestival ville ikke fungere, hvis ikke det var for den tid og den arbejdskraft vores frivillige hjælpere stiller gratis til rådighed.

Både før, under og efter festivalen er der meget at lave, og de lokale frivillige kan hjælpe med alt det praktiske, indgå i skuespilleri/gøgl/fortælling eller sammen med andre frivillige stå for en bod, hvis indtægter går til festivalen. Læs mere om hvad man kan være med til her.

Frivillige kan kontakte eventkooridnator Anette Månsson på ama@vestmuseum.dk

Er I en lokal forening?

Lokale foreninger eller institutioner, der gerne vil deltage, kan kontakte Mads Findal Andreasen på mfa@vestmuseum.dk

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk