Kalundborgs frivillige elsker middelalder og fastelavn

En stor flok frivillige deltager hvert andet år i Kalundborg Middelalderfestival. Her er der både mulighed for at prøve kræfter med middelaldermad, børneaktiviteter og teater – alt sammen foregår i tidstypisk tøj. Men ind imellem festivalerne er der også mange andre aktiviteter som frivillige deltager i. Hver weekend er der e-vagter der hjælper museumsværterne med at holde museet åbent, løse forskellige praktiske opgaver eller være miniguider for gæsterne. Der er også frivillige, der kommer ugentligt for enten at passe haven eller arbejde med registrering og dokumentering af samlingerne eller give en hånd med ved receptioner og udstillingsåbninger. En fast årlig tradition er fastelavn, hvor der samles 12-15 frivillige og deltager som tøndeholdere. Det arrangement afsluttes altid med kaffe og fastelavnsboller. Ved sommertid anløber engelske krydstogtskibe havnen og vores frivillige viser de mange udenlandske gæster rundt på museet. Også i skolernes ferier bakkes familieaktiviteter op af frivillige. Året sluttes altid af med en festlig julefrokost for alle frivillige og ansatte på Kalundborg Museum. 

I 2020 ønsker Kalundborg Museum sig endnu flere frivillige. Vores museumshåndværker ønsker hjælp til at vedligeholde gårdspladsen og grønne områder. Den flotte Kulturbotaniske have passes fortsat af vores tro frivillig Lene, men et nyt projekt med registrering af de gamle kulturplanter i arealer omkring museet er sat i gang. Hertil har museet brug for mange flere grønne fingre. Også den fine miniby har brug for fingersnilde frivillige til at rense huse af og sætte dem rigtig på plads, når foråret kommer.  

Kontakt lokal koordinator Mads Findel Andreasen på mfa@vestmuseum.dk eller på tlf. 25528328 hvis du har lyst til at blive frivillig på Kalundborg Museum.

Se mere om hvad du også kan arbejde med som frivillige på Museum Vestsjælland

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk