Frivillig på Holbæk Museum

Holbæk Museum har et omfattende korps af frivillige, der alle lægger et stort arbejde på stedet.

Opgaverne, som de frivillige løser, favner bredt og kan være alt fra kaffebrygning over museumsværter til praktisk hjælp ved udstillingsopbygning. Aktiviteter for børn og unge er også et felt, hvor de frivilliges indsats er uvurderlig.

 

Museets frivillige er organiserede i laug. Man kan vælge at være med i et enkelt laug eller i flere, alt efter interesse.

 

Skibslaug - museets ældste laug. Står for vedligeholdelse af og sejlads med museumsskibet KDL Lodsbåden.

Brevpakke laug - hjælper ved udsendelse af masseforsendelser

Børneaktivitetslaug - deltager i afholdelsen og udviklingen af aktiviteter i skolernes ferier

Festlaug - indgår i planlægningen og afholdelsen af fester på museet

Fouragelaug - hjælper med traktementer ved udstillingsåbninger og står for bolchekogning, madlavning, klejnekogning osv.

Lugelaug - hjælper medat luge i museumsgården samt diverse forefaldende opgaver f.eks. på værkstedet

Havelaug - luger i museumsgården og passer urtehaven

Bakkekamslaug - hjælper i haven på Bakkekammen 45

Klosterstræde 8 laug - bemander lejligheden i Klosterstræde 8 og serverer f.eks kaffe med Richs på udvalgte dage.

Krambodslaug - bemander og udvikler butikken i købmandsgårdenMuseumsværtslaug - fungerer som weekendvagter og vejledere af museets besøgende

Pudselaug - pudser museets store samling af kobber- og sølvtøj

Tekstillaug - arbejder bl.a. med formidling af museets store tekstilsamling

Tinstøberlaug - står for tinstøbning i skoleferier og på udvalgte dage

Udstillingslaug - hjælper med det praktiske ved udstillingsopbygning og -nedtagning.

 

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk