10.6.2021  ·  Ringsted Museum og Arkiv

UDSAT Foredrag om Hømb Kirkes overgang til selveje

UDSAT Torsdag den 10. juni kl. 14.00 Poul Otto Nielsen har studeret protokoller og kan nu fortælle om kirkens overgang til selveje

Den 18. december 1903 blev der for første gang afholdt valg til Hømb menighedsråd og med den endelige afløsning af tiende i 1903 kunne Hømb Kirke overgå til selveje efter begæring fra tiendekommissionen for Sorø Amts 2. kreds ved skrivelse af 16. december 1907, hvor kommissionen skulle fastsætte den kapital der skulle henlægges til Hømb Kirkes fremtidige vedligeholdelse og drift.

Ved en gennemgang af kommissionens beslutninger og andre skriftlige kilder såsom kirkens synsprotokoller fra perioden før og efter Hømb Kirkes overgang til selveje fortælles om store og små forandringer gennem mere end 100 år.

Ringsted Museum og Arkiv, Køgevej 41, 4100 Ringsted

80 kr. incl. kaffe og kage

Billetter købes på billetexpressen

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk