Skælskør Marinegarde 1985
15.4.2020  ·  Skælskør Bymuseum

Marinegardens 50 års jubilæum

En særudstilling med anekdoter, uniformer og instrumenter

Marinegarden blev oprettet i 1970 med inspiration fra et norsk korps. Det var tanken at oprette et tamburkorps, som kunne være med til at fejre 125 året for Skælskør Børnefugleskydningen i 1972. Oprettelsen kom i hus, da Håndværker- og Industriforeningens Sygekasse nedlagde sig selv, og overdrog deres kassebeholdning på 8000 kr. til Marinegarden.

Museum Vestsjælland, Oldvejen 25 C, DK-4300 Holbæk · Tlf +45 59 43 23 53 · sekretariat@vestmuseum.dk · www.vestmuseum.dk